Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTF - grej of the Friday

Skapad 2018-10-23 10:11 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 – 6 Kemi Svenska Teknik Religionskunskap Biologi Samhällskunskap Fysik Historia
Grej of the Friday är en typ av mikrolektioner som ska vara intressanta och spännande och syftar till att skapa lust och inspiration hos eleverna.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

GOTW innefattar alla skolans ämnen och du kommer bland annat att få lära dig om:

  • personer i Sverige
  • personer i Europa
  • personer i världen
  • platser i Sverige
  • platser i Europa
  • platser i världen
  • händelser/övrigt i Sverige
  • händelser/övrigt i Europa
  • händelser/övrigt i världen

Hur?

Varje mikrolektion presenteras med en ledtråd som sätter igång tankar och skapar nyfikenhet hos elever. Denna ledtråd fås någon dag i förväg så eleverna har god tid på sig att komma på svaret. Om man kommer på svaret så håller man svaret för sig själv och inte avslöja det för någon annan. Alla ska få samma chans att tänka och klura i lugn och ro. 

  Vid lektionstillfället, som är på fredagar, börjar man med ledtråden och hur eleverna har tänkt och vilka vägar man har gått i sitt sökande. Om inte eleverna kommer på ledtråden så avslöjar läraren den. 

  Sedan har läraren en mikrolektion kring ämnet och lär ut basfakta kring detta med bilder och text. Under tiden skriver eleverna stödord eller meningar i sin skrivbok. 

Till sist avslutas mikrolektionen med några frågor som eleverna svarar på muntligt. 

Varför?

Skolan ska sträva efter en gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan ska stimulera elevernas nyfikenhet. 

Slutuppgift

Under mikrolektionerna ska du skriva stödord/meningar i din Grej of the Friday- bok samt klistra in en tillhörande bild till grejen. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: