Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ex Referat Svenska 1

Skapad 2018-10-23 10:15 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
I den här uppgiften får ni lära er mer om hur ni skriver ett referat.

Innehåll

Att skriva referat                                          Svenska 1

 

Arbeta så här:

 1. Var och en läser noga igenom artikeln och stryker under sådant som ni tycker är viktigt.

 

 1. Ni ska sedan i grupp diskutera vad som är viktigt att ta med i referatet. Det är viktigt att ni motivera varför det är viktigt. I gruppen ska ni sedan komma överens om en bra inledning till ert referat.

 

 1. Skriv sedan var sitt referat utifrån de instruktioner ni fått. Förkorta texten till cirka en tredjedel utan att det huvudsakliga innehåller ändras.

 

Mer information om att skriva referat kan hitta i lärloggen.

 

Det finns också en extrauppgift där du kan visa din kunskaper att skriva ett referat mer självständigt.

Uppgifter

 • Referat

 • Extra uppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -

Matriser

Sve
Matris Svenska 1 (2)

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit referat Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva referat som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva referat som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva referat som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit referat men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven har skrivit referat men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: