Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkens Förskola. avdelning Delfinen. Utveckling och lärande.

Skapad 2018-10-23 10:21 i Arkens förskola Lunds för- och grundskolor
Lunds stads mall för pedagogiska planeringar (förskola)
Förskola
Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet Utveckling och lärande hänger samman med kunskap Enligt Läroplanen kommer kunskap till uttryck i olika former - Såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – Som förutsätter och samspelar med varandra. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala och reflektera (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 6-7). Därför planerar vi för en varierande lärmiljö, både fysiskt och socialt, som kan möta barns kunskapsökande oavsett var barnet befinner sig i sin lärprocess. Miljön och verksamheten är utformad för att uppmuntra till utforskande, innovativ och kreativt tänkande och leken står i centrum för lärprocesserna. Öppenhet är grunden för normer och värden Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar samt förmåga att ta hänsyn till och leva in sig i andra människors situation samt vilja att hjälpa varandra (Lpfö 98 rev 2016, 2016:8). Öppenhet och demokrati är centralt i vår vardag. Vi arbetar med att reflektera kring olika perspektiv, tankar och uttryckssätt för att på så sätt öka förståelse för vår omvärld. Till vår hjälp har vi verktygen Bygga broar och Grön Flagg. Genom ett välkomnande och ett inbjudande förhållningsätt hos pedagogerna, skapas en trygg, tillåtande och öppen atmosfär för barn att utvecklas i. Barn som har inflytande vågar vara innovativa ”Du har frihet att tänka, tycka och uttrycka dina åsikter” (13§ Barnkonventionen) Barns nyfikenhet, företagssamhet och intresse ska uppmuntras och deras vilja och lust att lära ska stimuleras. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga. Alla barn ska få uppleva hur det är att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö 98 rev 2016, 2016: 5,6,9). Att våga tycker vi är viktigt! Därför arbetar vi med barns självkänsla samt samarbete och demokrati i praktiken. Detta för att varje barn ska uppleva känslan av glada och utvecklande dagar i vår förskola.

Innehåll

 

Planerade insatser:

 • Vi kommer att använda oss av värdegrundsmaterialet Popcornmannen Poppe för att utveckla vår kompisdelfin som vi startade upp 2017.
 • Dela upp barnen i mindre grupper när vi använder oss av vårt värdegrundsmaterial.
 • Vi kommer att ha fortsatta kompissamtal i våra dagliga samlingar.
 • Medvetna bokval inom området för att inspirera barnen samt samtala kring.
 • Vi kommer att arbeta och samtal kring kapitelboken Pelle Svanslös.
 • Vi kommer att använda oss av materialet "Före Bornholmsmodellen" i våra språksamlingar.

 

 

Förväntade Effekter:

Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning när barnen:

 • När barnet i samlingen kan uttrycka en tanke/åsikt kring vårt värdegrundsarbete med Popcornmannen Poppe. Med orden "Jag tycker".
 • När barnen är aktiva i våra samlingar och kan uttrycka olika åsikter.
 • När barnen kan förstå betydelsen av motsatsord och uttrycka dessa i våra bornholmssamlingar.

4. Metodval

Genom observationer i våra värdegrunds och Bornholmssamlingar.

Genom samtal med barnen och genom uppföljning i våra utvecklingssamtal.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: