Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2018-10-23 10:35 i Thorildskolan Kungälv
Kol och kolföreningar
Grundskola 8 Kemi
Kol och kolföreningar - allt organiskt material innehåller kol. Tillexempel växter, djur, fossilabränslen och även du. Organisk kemi är vetenskapen om kolföreningarnas kemi.

Innehåll

Arbetsområde:

 • Vi kommer att arbeta med kolföreningar.
 • Förstå kolets olika former: diamant, grafit, aktivt kol.
 • Förstå hur kolväten är uppbyggda och kunna rita enkla former för mättade, omättade och grenade kolväten.
 • Kunna beskriva hur olja har och kol bildats och hur vi får fram olika produkter.
 • Kunna redogöra för kemins betydelse för samhället och de problem som uppstår
 • Kunna redogöra hur alkoholer, organiska syror och estrar bildas och används.
 • Kunna genomföra laborationer med hjälp av instruktioner. Kunna presentera laborationers genomförande och resultat och utifrån resultatet kunna dra slutsatser.
 • Människans användning av energi-och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.  

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • din förmåga att laborera, dokumentera och analysera resultatet.
 • din förmåga att resonera, reflektera, analysera och diskutera.
 • din förmåga att använda dina kunskaper relevant i nya situationer
 • din förmåga att fördjupa dina grundläggande kemiska kunskaper

 

VI BÖRJAR MED OMRÅDET V 45 OCH AVSLUTAR V 49 MED ETT PROV. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: