Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andra språk

Skapad 2018-10-23 12:55 i Björkås särskola Ludvika
Du fortsätter att träna på att läsa och skriva och få förståelse för det du, eller någon annan, läser för dig.
Grundsärskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Svenska, att läsa, skriva och samtala är roligt. Det är viktigt att du kan läsa flytande och förstå det du läser. Att skriva meningar med stor bokstav och skiljetecken och att kunna skriva berättelser ska vi träna på.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din 

 • förmåga att samtala, lyssna, svara, fråga och berätta och uttrycka önskemål och känslor
 • förmåga att förstå kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang; som turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik
 • förmåga till muntliga presentationer
 • din förmåga till ett bra läsflyt , avkodning och förstå texten
 • förmåga till alfabetet och alfabetets ordning, ljuda bokstäverna, samt bokstävernas form
 • förmåga att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • förmåga att förstå en berättelses uppbyggnad med inledning, händelseförlopp och avslutning.
 • förmåga att förstå vad texten innehåller
 • förmåga till informationssökning i böcker och webbplatser

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma

 • hur du samtalar, lyssnar och svarar på frågor. 
 • hur du visar din nyfikenhet med att fråga om ämnen som berör din nyfikenhet
 • uttrycka dina känslor, vilja till  dina önskemål
 • din förmåga att förstå texter som du läser, eller som vuxen läser högt för dig.
 • din förmåga att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • din förmåga att skriva en berättelse med en början, handling och avslutning.
 • din förmåga till informationssökning och fakta 

 

Hur vi går tillväga

 • Samtalar på samling varje dag
 • Du läser i skolan varje dag.
 • Varje dag tränar du på att skriva.
 • Använda din cromebook som ett digitalt verktyg till att skriva, istället för pennan, och hitta information via webben till den fakta du söke
 • Du har läxa varje vecka. Det är viktigt att du gör dessa hemma.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sva
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sva
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sva  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sva  1-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sva  1-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sva  1-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav. Bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
  Sva  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sva  1-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd, talsyntes och stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sva  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sva  1-6
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning.
  Sva  1-6
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sva  1-6
 • Informationssökning i böcker och på webbplatser för barn.
  Sva  1-6

Matriser

Sva
Kunskapskrav svenska som andraspråk åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Samtala
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och bidrar till att använda språkliga strategier för att göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor och använder då språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Kommunikations- & samtalsregler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I samtalen bidrar eleven till att använda olika kommunikations- och samtalsregler.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med viss säkerhet.
I samtalen använder eleven olika kommunikations- och samtalsregler med säkerhet.
Muntliga presentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven medverka i att planera och genomföra enkla muntliga presentationer.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom kan eleven planera och genomföra enkla muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda verktyg
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet med presentationerna medverkar eleven i att välja och använda något verktyg.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven något verktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet med presentationerna väljer och använder eleven några verktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Berättande texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder läsa berättande texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa berättande texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna
Jämföra & beskriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett delvis fungerande sätt.
Eleven jämför och beskriver olika sorters texter med bekant och elevnära innehåll på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan med stöd av bilder skriva ord och meningar.
Eleven kan skriva texter med flera meningar samt skriva texter till bilder så att text och bild samspelar.
Eleven kan skriva texter med handling och tydligt innehåll.
Strukturera texter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Dessutom strukturerar eleven texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
Skriva för hand & på dator
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att skriva för hand och på dator och i att använda digitala skrivverktyg.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Eleven kan skriva för hand och på dator och använder digitala skrivverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap & handling
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter från olika tider och kulturer.
Hämta information
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att hämta information från givna källor och bidrar till resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från givna källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt hämta information från givna källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: