Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Brand och Räddningstjänst

Skapad 2018-10-23 13:02 i Centrala Förskolan Myrstacken Rättvik
Förskola
Flygmyrans 5-årsgrupp: Tema Brand, eld och Räddningstjänst.

Innehåll

 

Nuläge 

Barnen har visat intresse för utryckningsfordon.

 

Syfte

Att få kännedom hur man gör vid en eventuell brand och få inblick i hur Räddningstjänsten arbetar.  

Mål

       Barnen ska känna till:

 • Hur brand startar och sprider sig
 • Vad som kan orsaka brand
 • Hur man upptäcker att det brinner
 • Vad man ska göra om det brinner
 • Hur räddningstjänsten arbetar
 • Hur man ska göra om man bränt sig
 • Konsekvenser av lek med eld
 • Lära sig 112 och sin egen adress
 • Känna till förskolans uppsamlingsplats på gården, och ha brandövning

 

Genomförande 

Vi läser boken Ellie och Jonas, en bok från Räddningstjänsten som handlar om brand på en förskola, och hur man går tillväga när det brinner.

Diskuterar boken och lär oss larmnumret 112. Barnen lär sig vilken gata/väg de bor på.

Vi har brandövning och lär oss var förskolans uppsamlingsplats finns.

Studiebesök på Räddningstjänsten.

 

Dokumentation    

Hur dokumenterar vi? Genom foton och egna anteckningar.

 

Utvärdering

Genom diskussion och reflektion i arbetslaget. Tillsammans med barnen återkopplar vi genom att se på foton och diskuterar det vi har gjort och upplevt.

Ansvar

Vilket ansvar har vem? Arbetslaget gemensamt.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: