Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppsats Kroppen - slutuppgift Bio2

Skapad 2018-10-23 14:06 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Biologi
Du ska skriva en fördjupad uppsats om valfritt ämne som behandlar någon del av kroppen. Du ska resonera om hur livsstil kan kopplas till sjukdomar/skador och hur samhälle och individ kan arbeta förebyggande och behandlande för att minska risken för sjukdom/skada och lidande.

Innehåll

Den egna fördjupningen

 Utgångspunkten kan antingen vara ett organ/ organsystem eller en sjukdom. Oavsett ska det färdiga arbetet innehålla:

 

·         En frågeställning som berör individen, samhället och hälsan med utgångspunkt från det valda organet/ organsystemet.

 

·         En del som beskriver hur det friska organet ser ut (anatomi) och fungerar (fysiologi).

 

·         En del som beskriver någon typ av sjukdom/ syndrom/ skada när det inte fungerar normalt.

 

·         En reflekterande del över hur samhället kan påverka t.ex. uppkomsten av sjukdomen, möjlighet till behandling, förhållningssätt till de sjuka m.m.

 

·         Källförteckning (APA Harvard).

 

Den egna laborationen – i de fall ni vill ha en sista möjlighet att jobba med era praktiska skills. Alltså en frivillig del av arbetet.

 

Ska anknyta till den fördjupning man valt att göra, men … allt är inte möjligt att testa i skolan.

 

 

Uppgifter

 • Kroppen, livsstil, hälsa, individ och samhälle

 • Individuell uppsats om kropp, livsstil och hälsa

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Cellers livscykler och differentiering, utveckling från ägg till vuxen. Cellers kommunikation.
  Bio  -
 • Fysiologi hos människan och andra djur. Organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samspel. Hormonsystemets och nervsystemets reglering av organismen.
  Bio  -
 • Samband mellan evolution och organismernas funktionella byggnad och livsprocesser.
  Bio  -
 • Immunsystem, smittspridning och infektion. Virus byggnad, funktion och reproduktion.
  Bio  -
 • Mikroorganismer och deras betydelse för hälsa och sjukdom. Antibiotika och evolutionära processer.
  Bio  -
 • Samband mellan levnadsförhållanden, hälsa och sjukdom. Etik i medicinska frågor.
  Bio  -
 • Vad som händer i kroppen under menstruation, förälskelse, sex och graviditet. Hur sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter kan förebyggas.
  Bio  -
 • Avgränsning och studier av problem och frågor med hjälp av biologiska resonemang.
  Bio  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Bio  -
 • Fysiologiska undersökningar och laborationer inklusive användning av modern utrustning. Enklare molekylärbiologiska metoder. Sterilteknik och odling av bakterier.
  Bio  -
 • Frågor om religion, etik och hållbar utveckling kopplade till biologins olika arbetssätt och verksamhetsområden.
  Bio  -

Matriser

Bio
Kursmatris Bi

F
E-nivå
=>
C-nivå
=>
A-nivå
BEGREPP
Modeller och teorier
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för översiktligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för översiktligt, utifrån något exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt. Begrepp används med viss säkerhet och du kan ge exempel på biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt, utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med enkla omdömen.
Grundläggande kunskaper och begrepp redogörs för utförligt och nyanserat. Begrepp används med säkerhet och du kan generalisera kring biologiska samband. Biologiska modeller och teorier redogörs för utförligt och nyanserat utifrån några exempel. Du värderar giltighet och begränsningar med nyanserade omdömen.
ANALYS
Du analyserar och söker svar på enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med enkla resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med enkla omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade resonemang.
Du analyserar och söker svar på komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat. Du tolkar resultat och utvärderar metoder med nyanserade omdömen, samt motiverar dina slutsatser med välgrundade och nyanserade resonemang.
VETENSKAPLIGT ARBETSSÄTT
Du formulerar enkla egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, i samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar egna frågor och relevanta hypoteser med viss säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med enkla omdömen.
Du formulerar komplexa egna frågor och relevanta hypoteser med säkerhet. Planering och utförande av experiment och fältstudier sker på ett tillfredsställande sätt, efter samråd med handledare. Material hanteras på ett säkert sätt. Du utvärderar vald metod med nyanserade omdömen, vid behov föreslår du förändringar.
INDIVID OCH SAMHÄLLE
Du redogör översiktligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med enkla argument.
Du redogör utförligt för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av något tänkbart ställningstagande, och motiverar med välgrundade argument.
Du redogör utförligt och nyanserat för tänkbara användningsområden, samt konsekvenser av flera tänkbara ställningstagande, och motiverar med välgrundade och nyanserade argument. Du föreslår också nya frågeställningar att diskutera.
KOMMUNIKATION
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och anpassas till viss del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med viss säkerhet och anpassas till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Det naturvetenskapliga språket används med säkerhet och anpassas till stor del sin kommunikation till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: