Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djur & växter i närmiljön

Skapad 2018-10-23 14:39 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Djurens föda Djurarter Växtens livscykel Ekosystem Näringskedja

Innehåll

Bedömning:

Observationer vid samtal i mindre grupp utifrån bildstöd. 

Insamling av dokumentation i forma av elevarbete. 

Dokumentera elevernas prestationer i diskussioner och skriv-/ bilduppgifter. 

Eleverna dokumenterar i form av att rita Ärtan Bertas livscykel. 

Tidsplan / Lektionsplanering:

ht -18 v.39-46

Begreppslista: 

Asätare, allätare, rovdjur, växtätare, nedbrytare

Ekosystem, föda, kretslopp

Näringskedja, producent, konsument, toppkonsument 

Plantera, fotosyntes, livscykel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
(Ny 18) NO år 1-3

Når ännu inte aktuellt kunskapskrav
Når aktuellt kunskapskrav
Biologi
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Biologi
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och gör enkla observationer.
Biologi
Eleven kan namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.
Biologi
Eleven kan ge exempel på enkla näringskedjor.
Biologi
Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.
Biologi
Eleven kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
Biologi
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Fysik
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämvikt och jämföra med lek och rörelse.
Fysik
Eleven kan berätta om ljus och ljud.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Fysik
Eleven kan visa och beskriva hur solen, jorden och månen rör sig i förhållande till varandra.
Kemi
Eleven kan beskriva vad några olika föremål är tillverkade av.
Kemi
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Kemi
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder, t.ex. avdunstning och filtrering.
Undersökning
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra enkla undersökningar och fältstudier.
Dokumention
Eleven kan dokumentera sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer, t.ex. bilder, texter och tabeller.
Jämförelse
Eleven kan göra någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: