Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2018-10-23 15:08 i Gylle skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med att läsa, tala, lyssna och skriva. Som grund i arbetet har vi Zick Zack läsrummet och skrivrummet.
Grundskola 3 Svenska
Vi arbetar med läromedlet Zick Zack (skrivrummet). Där syftet är att eleverna får träna sig i att skriva olika sorters texter, för att berätta, återberätta, beskriva, förklara, instruera och argumentera.

Innehåll

Vad?

Du ska utveckla din förmåga att:
- skriva olika texttyper
- läsa mellan raderna
- samtala, lyssna,diskutera och presentera
- att kunna använda olika skrivregler så som stor bokstav, punkt, frågetecken och utropsteckenHur?

Vi kommer att:
- skriva olika slags texter 
- träna dig på att återberätta i skrift vad du sett, hört eller läst
- arbeta både i grupp och enskilt


Bedömning 

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- tolka och reflektera över olika typer av texter
- förstå ett sammanhang genom att kunna läsa mellan raderna
- att uttrycka och redogöra vid samtal, gruppdiskussioner och redovisningar

Du visar vad du kan genom:
- att vara aktiv och delta på lektionerna
- skriftligt och muntligt arbete


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: