Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Valet 2018, Sh, HT Åk 5

Skapad 2018-10-23 16:12 i Ugglums skola Partille
Den här mallen använder vi för pedagogiska planeringar.
Grundskola 5 Samhällskunskap
Inför valet 2018 ska vi lära oss om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker olika frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur ett val går till.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de största politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda olika begrepp som handlar om hur Sverige styrs. 

Hur arbetar vi?

 Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • titta på filmer om de största partierna som sitter i riksdagen.
 • ta del av arbetsmaterialet som finns från Lilla Aktuellt Valet 2018.
 • ha diskussioner i helklass och i grupper. 
 • läsa i vår samhällskunskapsbok om Demokrati och arbeta med tillhörande arbetsuppgifter.
 • avsluta med ett läxförhör.

Så bedömer jag era kunskaper:

 Du visar att du når målen genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan redogöra för hur regeringen och riksdagen fungerar.
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Grundmatris Ugglum 1-5

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
Mål
Du kan ge några exempel på hur Sverige styrs. Du kan ge några exempel på hur regering och riksdag arbetar.
Mål
Du kan något om Sveriges största politiska partier som sitter i riksdagen.
Ny aspekt
Du kan förklara och använda viktiga ord och begrepp inom arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: