Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapa blues åk.4

Skapad 2018-10-23 20:07 i Svanberga skola Norrtälje
Mall för pedagogisk planering i Norrtälje kommun.
Grundskola 4 – 6 Musik
Jultomten kommer att bli avundsjuk! Vi gör en blues med tema jul/vinter tillsammans som vi sjunger och spelar.

Innehåll

Tidsperiod

 •  43-51

Övergripande mål och riktlinjer

 • Övergripande perspektiv  (historiskt, internationellt, etiskt)
 • Övriga förmågor: Kreativ, samarbete, kommunikativ, metakognitiv

Vad ska jag lära mig? (Lärande mål) 

·       Sjunga

·       Spela bas och piano

·       Skriva text

·       Följa pulsen när du spelar och sjunger

·       Förstå och använda musikaliska byggstenar

      Samtala kring olika musikstilar och dess kännetecken

Samtala kring eget och andras musicerande och skapande

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • -          Delta aktivt under lektion

  -          Skriv en text utifrån givna ramar

  -          Använd ord och begrepp när vi pratar om musik, stilar och skapande

  -          Bedöm din egen insats och kunskap

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Vi ska lyssna på olika låtar inom stilen Blues, ta reda på bakgrunden och hitta kännetecken och byggstenar. Vi pratar kring hur man gör för att skriva en text och vad den kan handla om. Du skriver 6 rader text själv, sen sätter vi ihop allas texter till en gemensam låt. Vi lär oss också spela bas och improvisera på piano. Vi sjunger och spelar tillsammans, bedömer hur det låter, hur låten blev samt vad vi hade kunnat göra annorlunda.

Viktiga ord och begrepp:

Puls   Solo   Tempo   Takt   Ton   Improvisera

 

Fakta om Blues

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Skapa blues åk.4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Skapa egen text
Du har ännu inte visat att du kan skriva egen text
Du kan skriva egen text som följer bluesens form
Du kan skriva egen text som följer bluesens form samt har rim
Du kan skriva egen text som följer bluesens form, har rim samt passar till melodin
Musikkännedom
Du har ännu inte visat att du kan några kännetecken för blues
Du kan några få kännetecken för stilen blues
Du kan flera kännetecken för stilen blues
Du kan många kännetecken för stilen blues samt beskriva var den kommer ifrån
Sång
Du deltar inte när vi sjunger tillsammans
Du deltar när vi sjunger tillsammans
Spel
Du har ännu inte visat att du kan delta i spel på instrument
Du deltar i spel på instrument och kan följa musiken till viss del
Du deltar i spel på instrument och kan följa musiken till ganska stor del
Du deltar i spel på instrument och kan följa musiken till stor del
Bedöma
Du har ännu inte visat att du kan bedöma ditt spel och din text
Du kan göra enkla bedömningar av ditt spel och din text
Du kan göra enkla bedömningar av ditt spel och din text samt ge förslag på något som kan bli bättre
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: