Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemins grunder

Skapad 2018-10-23 20:34 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi

Innehåll

Kemins grunder – åk 7

 

 

Avsnittet har fokus på (samt aktuella begrepp är):

§  Hur du jobbar säkert i labbet

§  Det naturvetenskapliga arbetssättet

§  Att man skriver laborationsrapport

§  Materia, atomer och molekyler

§  Grundämnen och kemiska föreningar

§  Periodiska systemet

§  Kemiska tecken och reaktionsformler

§  Ämnens egenskaper

§  Fast, flytande och gasform

§  Rena ämnen och Blandningar

§  Lösningar, emulsioner och uppslamningar

§  Separationsmetoder

§  Kemiska reaktioner

§  Vad som behövs för eld

 

Centralt innehåll som vi jobbar med (från Skolverket):

§  Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt

§  Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

§  Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

§  Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyler och enkla jonföreningar genom kemiska reaktioner.

§  Separations- och analysmetoder, till exempel destillation.

§  Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

§  Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

Bra länkar och tips på hemsidor:

Atom, molekyl, grundämne, kemisk förening:

https://www.youtube.com/watch?v=WPoohHPuT4o

Fakta på nätet om olika blandningar: http://www.naturvetenskap.org/kemi/hogstadiekemi/blandningar/

Genomgång av mättade och omättade lösningar samt löslighet:

https://www.youtube.com/watch?v=ELIzY6FMyTg

Genomgång av materia, vad är kemi, kemiska reaktioner:

https://www.youtube.com/watch?v=h1_oHy06hzQ

Aggregationsformer (fast, flytande, gas)

https://www.youtube.com/watch?v=qwME-C5KuHM

Planering v.  41 - 46

Vecka

Dag

Lektionsinnehåll/Labb

Sidor i boken

41

 

Förkunskaper – Vad känner du till?

Säkerhetsutrustning i labbsalen (brandfilt, brandsläckare, ögondusch, nöddusch och förbandslåda)

Labb: Lära sig använda brännare + Laborationsutrustning (se separat papper)

Sid. 7-8

42

Läxa:

Regler i labbsalen + laborations-utrustning

Lektion 1

Regler i labbsalen + Atomer, molekyler, grundämnen och kemiska föreningar + Farosymboler

Film: Area 41, Del 2

Sid. 9-11

 

Lektion 2

Kemiska tecken och formler, periodiska systemet, kemispråket

Film: Area 41, Del 3

Sid. 12-13

Lektion 3

Ämnens egenskaper

Fast, flytande, gas - värme är rörelse

s. 14-16

Laboration

Labb: Vad händer med kokpunkten?

 

 

43

Läxa: Farosymboler s. 9 i häftet och leta farosymboler hemma

Lektion 1

Hur skriver man labbrapport?

Skriva labbrapport på ”Vad händer med kokpunkten?”

 

 

Lektion 2

Rena ämnen och blandningar

 

s. 18-23

Lektion 3

Reservlektion – arbeta ikapp/ta-igen

 

Laboration

Labb: Olika slags blandningar

Skriva labb-rapport – Lämnas in senast tisdag vecka 45 (6/11)

 

44

 


HÖSTLOV / LÄSLOV

 

45

Läxa:

Kunna begreppen: Materia, atomer och molekyler

Grundämnen och kemiska föreningar

Periodiska systemet

Kemiska tecken och reaktionsformler

 

Lektion 1

Att separera ämnen

s. 24-27

Lektion 2

Ämnen kan förändras

Demonstration: Bränna magnesiumband

s. 28-29

Lektion 3

Det brinner

Läxförhör på begreppen

s. 30-31

Laboration

Labb: Separera sand och salt, Kromatografi

 

 

46

Lektion 1

Skriva labb-rapport

Reservlektion – arbeta ikapp/ta-igen

 

 

Lektion 2

Lämna in Laborationsrapport – Separera sand och salt

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: