Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass

Skapad 2018-10-23 20:54 i Hedeskolan Tanum
Hur låter bokstäverna? Hur ser bokstäverna ut? Vad rimmar på råtta?
Grundskola F Svenska
Hur låter bokstäverna? Hur ser bokstäverna ut? Vad rimmar på råtta?

Innehåll

Mål – Övergripande (normer och värden, kunskaper, ansvar och inflytande) och konkretiserade mål

 • Träna på att känna igen ljuden i bokstäverna
 • Bilda enkla ord som vi kan använda tillsammans med bilder.
 • Träna på att forma bokstäver och skriva enkla ord och sitt namn.
 • Lyssna till högläsning.
 • Diskutera och återberätta böcker. 
 • Lyssna på olika typer av texter. 
 • Uttrycka sig i bild och skapande

 

     Undervisning, genomförande och tidsplan

 • Vi jobbar med bokstäverna på olika sätt. Vi introducerar en boksav per vecka genom att visa på hur den låter och formas med munnen. Ser på Livet i Bokstavslandet, tränar bokstavsljuden, läser rim och ramsor, sjunger och går på bokstavsjakt. Vi lär oss med hjälp av Praxisalfabetet och handalfabetet. Vi läser ur Inger och Lasse Sandbergs ABCD-bok, samt stor böcker och annan litteratur som anknyter till ämnet.
 • Varje dag har vi högläsning av olika slags texter, fakta, skönlitteratur, sagor, mm. Dessa texter diskuteras även i form av boksamtal. 
 • Vi leker och laborerar med ord och bokstäver.
 • Bild ingår i alla våra ämnen
 • Arbetsboken Livet i Bokstavslandets 
 • Tidsplan: Löpande under hela läsåret

Dokumentation

Du får visa vad du lärt dig genom att ....

 • Berätta för pedagog om hur ljuden låter.
 • Visa upp arbeten som du har gjort kring dina bokstäver som du jobbat med.
 • Vara delaktig i våra diskussioner och boksamtal mm.
 • Filmar och foto med Ipad

 

Utvärdering

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: