Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnets kretslopp

Skapad 2018-10-23 23:08 i Lenas testskola Knivsta
De resurser vi har på jorden nyttjas av oss och kan i många fall nyttjas om och om igen. Vattnet t ex. Kanske dricker vi samma vatten som en gång regnat över en dinosaurie?
Förskola
Visa på vattnets kretslopp.De resurser vi har på jorden nyttjas av oss och kan i många fall nyttjas om och om igen. Vattnet t ex. Kanske dricker vi samma vatten som en gång regnat över en dinosaurie?

Innehåll

Vattnets kretslopp

Syfte:

Vi går förbi morgondimma en dag på väg till skogen. Det ser mystiskt och spännande ut och vi gör barnen uppmärksamma!

Vi har för en tid sedan gjort ett experiment kring dimma som vi kylt av till droppar. Det var i höstas och inte alla barnen var med. Ett experiment som kan kopplas till verkligheten får inte missas...

Kolla vad som kommer ur munnen när vi andas!

Läroplanens mål:

Förutom målen i sig så tar vi tillvara tillfället att koppla teori, via experiment inne på förskolan, till omvärlden omkring oss.

Metoder:

Utveckla begrepp som vi tidigare använt genom att använda dem i nya sammanhang.

Uppmuntra idéer och problematiseringar.

Visa på sambanden och låta barnen reflektera kring de referenser de har sedan tidigare.

Ta reda på fakta tillsammans samt lägga ihop och fläta samman våra gemensamma kunskaper.

Aktivitet och Reflektion

Vi uppmärksammar barnen på en iakttagelse. Titta vad det ryker där! 

Vi ställer frågor. Vad är det som ryker? Brinner det? Nä, ingen fara. 

Vi uppmanar till reflektion. Kommer ni ihåg när vi gjorde dimma och regn med kastrullen? Vad var det då som rök? Det var ju vattenångan som kyldes ner och blev till små, små regndroppar i moln. Vad hände när de blev mer nerkylda? Här finns ju ingen spis så varifrån kommer värmen? Vart tar vattnet vägen? Vart är det påväg?

Vi kopplar den nya informationen till något nytt. Vi kanske kommer att dricka det där vattnet efter att det regnat ner i någon sjö, blivit renat och kommer ut ur våra kranar. Eller kanske vattnet som dunstat i Gambia eller Thailand regnar ner i våra sjöar så att vi kan dricka det? Kanske dricker vi vatten som en gång för länge sedan regnat på en dinosaurie?

Senare i skogen reflekterar vi över röken som kommer ur munnen. Hur har den blivit varm? Vart har den luften varit? Den har vart i våra lungor och lämnat av syre till våra muskler och vår hjärna. Ut kommer varm luft i moln med mindre syre eller kanske inget syre?

Flera av barnen tänker så det knakar. De ställer egna frågor och kommer med tankar och svar på våra. I det senare skedet får vi genast svar att det är uppvärmt vatten som kommer ur munnen och att det värmts inne i våra kroppar.

Utvärdering och Analys

Barnen har utvecklat förståelsen för begrepp kring vattnets olika former. De har utvecklat sina kunskaper om omvärlden. De har erfarit nya samband då kunskaper ifrån ett experiment på förskolan kan appliceras för att tala om och tänka kring vatten, kroppen och verkliga väderfenomen. Vi har definitivt arbetat med målen. Barnen har fått möjligheter att reflektera och väva in nya kunskaper i de redan förvärvade vilket ger en vidare förståelse.

Spännande att spinna vidare på vattnets kretslopp. Kolla lite bilder och måla egna kretslopp.... :-)

Uppgifter

 • Test

Kopplingar till läroplanen

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: