Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Freedom Writers Project, Fall 2019

Skapad 2018-10-24 07:54 i Vallåsskolan Halmstad
Här skriver du en kort beskrivning av arbetsområdet
Grundskola 7 – 9 Engelska
From the moment they named themselves the Freedom Writers the students of room 203 changed from a group of apathetic, frustrated students to a closely knit, motivated family. The Freedom Writers have continued their mission to teach tolerance and share their story of success. Hilary Swank stars in this gripping story of inner city kids raised on drive-by shootings and hard core attitude – and the teacher who gives them the one thing they need the most; a voice of their own.

Innehåll

Object (from the curriculum, Lgr11) 

The aim of this project is to develop your ability to...

 • Understand and interpret the content of spoken English and in different types of texts,
 • Express yourselves and communicate in speech and writing,
 • Use language strategies to understand and make yourselves understood,
 • Adapt language for different purposes, recipients and contexts, and
 • Reflect over living conditions, social and cultural phenomena in different
 • contexts and parts of the world where English is used.

Centralt innehåll

Content of communication:

 • Current and subject areas familiar to the pupils.
 • Relations and ethical questions.
 • Views, experiences and feelings.
 • Social relations and cultural phenomena in various contexts and areas where English is used.

Listening and reading – reception:

 • Spoken English and texts from various media.
 • Spoken English with some regional and social variants.
 • Different types of conversations, dialogues, interviews and oral communications.
 • Strategies to understand details and context in spoken language.
 • How spoken language can be varied for different purposes and contexts.

Speaking, writing and discussing – production and interaction:

 • Different ways of working on personal communications to vary, clarify, specify and adapt them for different purposes.
 • Language strategies to understand and be understood when language skills are lacking, such as reformulations, questions and explanations.
 • Conversations, discussions and argumentation.

Why are we doing this? 

So that you can... 

 • improve your skills when it comes to communication in writing and in speaking.
 • practise different ways of expressing your thoughts and feelings both in writing and in speaking.
 • develop your listening comprehension.

How are we doing this? 

We are going to... 

 • Watch the movie Freedom Writers and work with words and expressions from the movie. 
 • Take part in a discussion about the movie in small groups. Be active and speak only English. 
 • Write a text about the movie, 
 • read parts of the book The Freedom Writers Diary
 • and do a reading comprehension on the content of the first chapters.

 

How will you be assessed?

We will assess your ability to... 

 • Express yourselves and communicate in speech and writing,
 • Use language strategies to understand and make yourselves understood,
 • How spoken language can be varied for different purposes and contexts.

Matriser

En
Halmstad Engelska Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 9.
E
C
A
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo samt i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språ¬ket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I ... skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig ... interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig ... interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig ... interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: