Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp Matematik -åk 5 Tabeller och diagram

Skapad 2018-10-24 08:43 i Ängås skola 4-6 Orust kommun
Vi arbetar med läromedlet Matteborgen 5a och kapitlet om Tabeller och diagram. Vi arbetar praktiskt med stapeldiagram.
Grundskola 5 Matematik
Vi kommer att jobba med tabeller/diagram och koppla det till vårt valarbete. Du kommer att få göra en egen undersökning där du ska skriva en frekvenstabell och sedan föra över resultatet i ett cirkeldiagram. Vi kommer att jobba med medelvärde.

Innehåll

Elevdel

Mål för arbetsområdet

När du har arbetat klart med det här kapitlet ska du kunna;

 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde.
 • kunna genomföra en undersökning och redovisa dem med ett stapeldiagram/ cirkeldiagram
 • Genomföra en egen enkel undersökning och redovisa det i form av ett cirkeldiagram
 • lösa enkla problem med medelvärde

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att

-använda rätt typ av diagram till din uppgift

-att använda diagram för att jämföra och analysera händelser och frågor i din närhet, du visar det gnom att genomföra uppgifterna på ett bra sätt

Undervisning

 • vi kommer att träna på att läsa av cirkeldiagram och linjediagram
 • vi kommer att resonera om när det är lämpligt att använda de olika diagrammen
 • vi kommer att rita linjediagram
 • vi kommer att göra en liten frågeundersökning och redovisa resultatet i ett cirkeldiagram

Lgr11

Syfte

Kunskapskrav

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: