Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

grekiska åk F-3

Skapad 2018-10-24 10:42 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Utveckla läs- och skrivförmåga.
Grundskola F – 3 Modersmål
Eleven ska först förstå sambandet mellan ljud och skrivtecken för att så småningom börja läsa enkla ,åldersanpassade texter och skriva egna små texter.

Innehåll

Mål, innehåll, genomförande, redovisning

Mål för elev är att:
Eleverna ska utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften

.

Innehåll
Ni lär er först bokstäverna ,senare skriver och  läser ni, arbetar med enkla arbetsuppgifter och samtalar om de olika texterna .

Genomförande

.
Du kommer att börja skriva först bokstäverna,senare olika ,enkla texter och så småningom komma i kontakt med enkla stavningsregler och grammatik .
Du kommer att arbeta med boken :Γλώσσα,γράμματα,λέξεις,ιστορίες,Α och B,både böcker  med texter och de med övningar.

Du kommer att öva på att prata om/berätta om  texterna-historierna vi arbetar med.
Redovisning
Läsningen och läxor redovisas fortlöpande både muntligt och skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningsmatris 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser enkla meningar och korta texter
Du läser med flyt och förstår enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår.
Du läser flytande med god läsförståelse t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
Du skriver enkla meningar. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion.
Du skriver berättande, beskrivande eller informerande texter. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du jämför ordföljd, stavnings-regler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala och samtala
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du ställer enkla frågor och kan svara. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi. .
Du återberättar med enkla ord en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar. Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.
Lyssna och förstå
Du följer en enkel dialog som berör ämnen i din egen vardag.
Du förstår och följer instruktioner som består av flera led Du förstår innehållet i åldersanpassade TV program/film.
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Språkbruk
Du uttrycker känslor och åsikter på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: