Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religionskunskap

Skapad 2018-10-24 11:11 i Resursenhet Vide Berga Uppsala
Arbete med fornskandinavisk och samisk religion samt kristendomen
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad vet vi om i den fornskandinaviska tron? Hur ser den samiska kulturen och dess religion ut? Vilka är de grundläggande dragen i kristendomen? Hur ser man på etik och moral inom kristendomen? Detta kommer vi att undersöka och ta reda på mer om inom detta område.

Innehåll

Undervisningens innehåll

Vad ska vi göra?

Under denna period, v. 45-51, kommer du att få arbeta med följande i religionskunskap;

 • Berättelser från fornskandinavisk och samisk religion
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttagas i dagens samhälle
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu
 • Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, t.ex. sånger och psalmer
 • Hur olika livsfrågor, t.ex. vad som är viktigt i livet och vad som händer efter döden, skildras i kristendomen 
 • Några etiska begrepp, t.ex. rätt & orätt samt vad det kan innebära att göra gott

Hur ska vi göra?

Du kommer bland annat :

- ha genomgångar, diskutera och högläsa tillsammans

- se filmer från SLI, urskola, film och skola m.m. och diskutera innehållet

- arbeta med faktatexter och frågor till dessa

- samtala och resonera om aktuella frågor

- träna på att ta till sig information från olika typer av medier

- besöka kyrka

- lyssna på sånger och psalmer 

 

Bedömning

Vad du ska kunna och hur du ska visa det?

Du ska:

- Kunna beskriva några viktiga kännetecken i fornskandinavisk och samisk religion

- Ge exempel på hur man kan se fornskandinavisk religion i samhället

- Beskriva några kristna högtider och traditioner

- Jämföra kristendomens betydelse för kultur och samhälle förr och nu

- Diskutera vad som är rätt och fel i vardagen samt vad det kan betyda att göra bra saker för andra

- Använda olika källor för att söka information om religioner

 

    

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­nens och källornas användbarhet.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: