Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska (läsa/skriva/tala) år 1-2

Skapad 2018-10-24 11:24 i Furulidsskolan Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 Svenska

Innehåll

Syfte:

Centralt innehåll:

Konkretisering av målen:

Läsa:

Veta hur alla bokstäver ser ut och låter och att ljuda ihop dem till ord

Klara att läsa enkla meningar.

Läsa med flyt.

Läsa och svara på frågor muntligt och skriftligt.

Skriva:

Kunna forma bokstäverna rätt.

Dela upp en text i ord och meningar.

Kunna skriva med små bokstäver.

Kunna använda stor bokstav och punkt i egen text.

Kunna skriva en kort sammanhängande text.

Kunna skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna skriva en återberättande text (bokrecension )

Kunna stava enkla förekommande ord.

Tala:

Kunna berätta något som hänt så att innehåll och handling tydligt framgår.

Kunna redovisa inför klassen.

Kunna ge och ta emot enkla muntliga instruktioner.

Arbetssätt:

Arbeta med bokstäver på olika sätt

Högläsning

Läsa själv, i skolan och hemma.

Olika typer av skrivuppgifter

Fri skrivning som sagor och berättelser.

Genomgång och samtal om språkets uppbyggnad.

Redovisa muntligt och skriftligt.

Berätta inför klassen.

Visa lärande:

Vi kommer att:

lyssna när du läser och berättar.

ta del av vad du skriver.

ta del av dina redovisningar inför klassen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: