Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivligheter

Skapad 2018-10-24 12:23 i Centralskolan Lerum
Grundskola 2 Svenska
Under åk 2 kommer eleverna att få bekanta sig med skrivandets stora möjligheter med stöd av genrepedagogiken, ASL och cirkelmetoden.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

 • Bli säker på att forma bokstäver.
 • Använda stor bokstav och punkt korrekt.
 • Skriva meningar.
 • Skriva olika texttyper ( beskrivande, berättande, återberättande och instruerande)  och språklig struktur.

Så här arbetar vi:

 • Vi utgår ifrån en gemensam upplevelse och skapar därefter olika texttyper.
 • Under arbetets gång samlar vi expert ord.
 • Vi reflekterar över textens språkliga struktur.
 • Vid behov omarbetar vi våra texter.

Så här kommer pedagogen att kunna bedöma dig.

 • hur du deltar i diskussioner och skrivandet.
 • hur dina texter utvecklas.
 • hur din språkliga struktur i de olika texterna utvecklas.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Skriva

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Skriva
handstil
 • Sv   3
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil med hjälp av vuxen.
Jag kan skriva enkla texter med läslig handstil.
stor bokstav och punkt
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva meningar med stor bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor bokstav och punkt.
stavning
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
Jag kan stava ord som jag själv ofta använder och som är vanliga i de texter jag läser.
berättande texter
 • Sv   3
Jag kan med hjälp av vuxen skriva berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning.
Jag kan skriva berättande texter som har en tydlig inledning, handling och avslutning.
ord och begrepp, tydlig text
 • Sv   3
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text. Jag har fått hjälp av en vuxen.
Min faktatext innehåller ord och begrepp som hör till det jag läst. Innehållet i det jag läst framgår tydligt i min text.
kombination ord och bild
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, kombinera mina texter med bilder. Det gör att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
Jag kan kombinera mina texter med bilder. Det gör att mitt budskap blir tydligt och stärkt.
bearbeta egen text
 • Sv   3
Jag kan, med hjälp av vuxen, enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.
Jag kan enkelt bearbeta och förtydliga mina texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: