Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 1 Realism

Skapad 2018-10-24 12:25 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Vi inleder hösten med realismen!

Matriser

Sve
PM Svenska 3

Om din uppsats

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk och stil
Anpassning till den vetenskapliga stilen: språket är sakligt och specifikt, språket behöver inte tolkas. Språket upplevs som formellt, men även varierat. Språkbruket är korrekt.
Ej tillräckligt väl anpassat
Jobba vidare
God anpassning till den vetenskapliga stilen
Mycket god anpassning till den vetenskapliga stilen
Disposition
Inledning, avslutning, tydligt fokuserade stycken, användning av kärnmeningar, balans och inre länkning
Ej tillräckligt tydlig
Jobba vidare
God disposition
Mycket god disposition
Citat och referat
Eventuella citat är tydligt presenterade och flyter smidigt in i texten. Det framgår tydligt vad som är referat och vad som är egna åsikter.
Ej tillräckligt tydligt
Jobba vidare
God hantering
Mycket god hantering
Källhantering
Det framgår tydligt varifrån information är hämtad. Referatmarkörerna är varierade.
Ej tillräckligt tydligt
Jobba vidare
God hantering
Mycket god hantering

Aktuella kunskapskrav

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk och formuleringsförmåga
Godkänt betyg ej uppnått
Betyget E Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Betyget C Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Betyget A Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Disposition
Texten är sammanhängande och ...
Godkänt betyg ej uppnått
Betyget E ...dispositionen.tydligt urskiljbar
Betygen C och A ...väldisponerad
Syfte, mottagare och kommunikationssituation
Anpassning till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Godkänt betyg ej uppnått
Betyget E Texten är till viss del anpassad
Betyget C Texten är anpassad
Betyget A Texten är väl anpassad
Källsökning
Eleven kan samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter.
Godkänt betyg ej uppnått
Betygen E och C Detta gör du med viss säkerhet
Betyget A Detta gör du med säkerhet
Källhantering 1
Tillämpning av regler för citat- och referatteknik Normer för språkriktighet
Godkänt betyg ej uppnått
Betygen E, C och A Du tillämpar regler för citat- och referatteknik Du följer skriftspråkets normer för språkriktighet
Källhantering 2
Behandling av källorna, slutsatser dragna utifrån källmaterialet
Betygen E och C Du behandlar källorna på ett rimligt sätt Dina slutsatser är relevanta
Betyget A Du behandlar källorna på ett skickligt sätt Dina slutsatser är relevanta
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: