Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Räkneordningen

Skapad 2018-10-24 12:28 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 3 Matematik
Vi tränar på räkneordningen på multiplikationer, additioner och subtraktioner inom samma uttryck!

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • börja med att räkna ut multiplikationer i ett uttryck innan hela uttrycket räknas ut 
 • bilda ett uttryck utifrån en bild 
 • läsa och hitta relevant information i problemuppgifter 
 • rita en bild som stöd vid problemlösning 
 • bilda ett uttryck av en problemuppgift och lösa uppgiften
 • skriva svar på problemuppgifter med korrekt enhet 
 • räkna med uppställning vid multiplikation med en ensiffrig faktor 
 • multiplicera ental, tiotal och hundratal i den här ordningen
 • räkna med uppställning vid multiplikation, med en och två
  minnessiffror 
 • räkna med uppställning vid multiplikation med hjälp av spel

 

HUR?

 • Vi tittar på en filmad genomgång om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom: 

 • räkneordningen på multiplikationer, additioner och subtraktioner inom samma uttryck 
 • begreppet uttryck 
 • några strategier för problemlösning 
 • multiplikation med uppställning 
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll 

 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: prioriteringsregeln, uttryck, multiplicera, minnessiffra 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: