Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och förändring

Skapad 2018-10-24 13:13 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola F
Vi människor har ett behov att kunna tolka, förstå och förklara saker i världen omkring oss. Det kan vara små saker som att förstå hur kostnaden för ett mobilabonnemang påverkas av antalet samtalade minuter, eller stora saker som sambandet mellan hur snabbt polarisen smälter och mängden koldioxid som släpps ut. För att matematiskt kunna studera och förstå samband och förändringar kan man ta hjälp av funktionsbegreppet. I det här kapitlet kommer du arbeta med samband, funktioner och procentuella förändringar.

Innehåll

 

År 9  MATEMATIK: Samband och förändring v.45 - 51

 

Vecka

03C&M

 

45

Mån

Ons

Fre

Genomgång kap.2.1

Genomgång av prov kap1.5-1.9

Kap.2.1 klart

46

Mån

Ons  

Fre

Genomgång kap.2.2

kap.2.2 klart

Genomgång kap. 2.3

47

Mån

Ons

Fre

Kap.2.3

kap. 2.3 klart

Genomgång Kap.2.4

48

Mån

Ons

Fre

Kap. 2.4 klart

Repetition

Repetition

49

Mån

Ons

Fre

Repetition

Prov kap.2

Genomgång prov kap.2

50

Mån

Ons

Fre

Betyg satta på tisdag. Komplettering/omprov

Genomgång kap.3.1

Kap. 3.1 klart

51

Mån

Ons

Fre

Genomgång 3.2

Kap. 3.2

Avslutning

2

Mån

Ons

Fre

repetition kap 3.1 - 3.2 Kap 3.2 klart

Genomgång 3.3

kap. 3.3 klart

3

 

 

 

Alla gör uppgifter från nivå ett och två. Ni som blir klara och vill nå högre måluppfyllnad gör även uppgifter från nivå tre.

Det finns extra genomgångar och exempel på Sharepoint under undervisningsmaterial, matematik, Vt-18, kap.2. Finns även flippade genomgångar under uppgifter här nedan.

 

Om du är klar med veckans arbetsområde får du prova olika saker i samråd med läraren tex:

 

Problem, resonemang och kommunikation s.82 – 83

 

Begreppstest s. 84

 

Kapiteltest s. 85

 

Fråga efter extra uppgifter av din lärare.

 

 Inför provet kan du träna på:

 

  • Läs igenom texten och exemplen i delkapitlen.
  • Räkna basläger  s. 86 - 89
  • Räkna hög höjd s. 90 – 91
  • Begreppslistan s. 92

 

 

 

Uppgifter

  • Genomgångar kap.2

Matriser

Samband och förändring

F
E
C
A
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen
Eleven visar inte kunskaper om begreppen
Eleven visar grundläggande kunskaper om begreppen
Eleven visar goda kunskaper om begreppen
Eleven visar mycket goda kunskaper om begreppen
Metod
Val av metod och hur väl metoderna genomförs
Eleven visar inte fungerande metoder
Eleven använder fungerande metoder
Eleven använder ändamålsenliga metoder
Eleven använder en ändamålsenliga och effektiva metoder
Problem
Hur väl problemet tolkas och löses. Val av strategier
Eleven visar inte kunskaper för att tolka och lösa problem
Eleven väljer i huvudsak en fungerande strategi med en viss anpassning till problemet
Eleven väljer en relativt väl fungerande strategi med förhållandevis god anpassning till problemet
Eleven väljer en välfungerande strategi med god anpassning till problemet
Resonemang
Föra ett resonemang, kvalitet på slutsatser och analyser
Eleven visar inte kunskaper för ett matematiskt resonemang
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring rimligt svar
Eleven för ett utvecklat och relativt väl underbyggt resonemang
Eleven för ett välutvecklat och väl underbyggt resonemang
Kommunikation
Kvalitet på redovisning både muntligt och skriftligt, användning av matematiska uttrycksformer
Eleven visar inte kunskaper för att redogöra för tillvägagångssätt
Elevens redovisningar omfattar endast delar av uppgifterna men är möjliga att förstå och delvis att följa
Elevens redovisningar omfattar större delen av uppgifterna och är lätta att förstå och följa. Det matematiska språket är godtagbart
Elevens redovisningar är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk och omfattar alla uppgifterna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: