Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturer åk 7 - forna civilisationer

Skapad 2018-10-24 13:26 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Ett arbetsområde där tre Forna civilisationer från olika delar av världen studeras. Mesopotamien, Nilen/Egypten och Indus/Gula floden.
Grundskola 7 Historia Religionskunskap
Människans historia börjar på den afrikanska kontinenten. Där fanns de första människorna som sedan vandrade vidare ut i världen. Länge levde människorna som nomader och levde på det som fanns att jaga och plocka i naturen. I slutet av den perioden förändrades livet mycket: människor blev bofasta i organiserade samhällen. Hur förändrades livet för människorna när de blev bofasta? Hur tänkte man om livet och döden? Varför bodde man vid floder? Vilka uppfinningar gjordes och varför? Hur kan vi veta något om dessa samhällen?

Innehåll

 

Innehåll

 • Forna civilisationer i Egypten, Mesopotamien, Indien och Kina samt Nord- och Sydamerika
 • Jämföra hur civilisationerna växte fram och utvecklades
 • Vad olika källor kan säga om hur människor levde och tänkte på den här tiden
 • Lära oss förstå hur tiden som människor lever i påverkar hur de lever och vad de tycker
 • Begrepp som är viktiga för att förstå och samtala om historia

Så här ska vi arbeta

 

Vi kommer tillsammans att:

 • ha lärarledda genomgångar
 • få kunskap om några viktiga historiska begrepp
 • föra diskussioner gemensamt och i grupper 
 • arbeta enskilt
 • se film/filmer anpassade för arbetsområdet
 • träna på hur man uttrycker sig i historia

.

Bedömning

Elevens ska visa att han/hon har kunskaper som uppfyller kunskapskraven utifrån arbetsområdet om flodkulturer.
Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor under lektionsarbete och bedömningssituationer: t.ex skriftliga och muntliga uppgifter, under diskussioner kring genomgångar, filmer, texter och andra källor. Lärarens bedömning pågår under samtliga arbetsmoment.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Re  E 9

Matriser

Hi Re
Flodkulturer åk 7

F
E
C
A
Tidsperioder
Du visar inte ännu att du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under de stora flodkulturerna
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under de stora flodkulturerna
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under de stora flodkulturerna
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under de stora flodkulturerna
Resonera om orsaker och konsekvenser till samhällsförändringar
Du visar inte ännu att du kan ge exempel på orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
Du kan ge exempel på orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
Du resonerar, till viss del i flera led, om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
Du resonerar i flera led om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar
Villkor och värderingar
Du förklarar ännu inte hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Dessutom förklarar du hur människors villkor och värderingar påverkas av den tid de lever i
Undersöka utvecklingslinjer
Du visar inte ännu att du kan undersöka likheter och skillnader mellan olika flodkulturer i t.ex. kultur, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband, i ett led, mellan olika tidsperioder.
Du undersöker likheter och skillnader mellan olika flodkulturer i t.ex. kultur, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband, i ett led, mellan olika tidsperioder.
Du undersöker likheter och skillnader mellan olika flodkulturer i t.ex. kultur, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Dina beskrivningar är till viss del i flera led.
Du undersöker likheter och skillnader mellan olika flodkulturer i t.ex. kultur, politik och levnadsvillkor och beskriver då samband mellan olika tidsperioder. Dina beskrivningar är i flera led.
Historiska begrepp
Du visar ännu inte att du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Religion och samhälle
Du visar ännu inte att du kan ge exempel på hur samhället och religionen påverkar varandra i dina högkulturer
Du kan ge exempel på hur samhället och religionen påverkar varandra i dina högkulturer
Du förklarar, till viss del i flera led, hur samhället och religionen påverkar varandra i dina högkulturer
Du förklarar, i flera led, hur samhället och religionen påverkar varandra i dina högkulturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: