👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 2

Skapad 2018-10-24 13:32 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Välkommen till svenska 2! En kurs om litteratur, grammatik och språk, språk, språk.

Uppgifter

  • Utredande uppsats

  • Minnesanteckningar om Doktor Glas (ej examinerande uppgift)

  • Inlämning epokfördjupning

  • Argumenterande tal (Halva SVE-gruppen)

  • Argumenterande tal (halva SVE-gruppen)

Matriser

Sve
Kunskapskrav Svenska 2

E
C
A
K 1
Muntlig framställning
• Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter. • Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. • Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar. • Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. • Eleven har viss åhörarkontakt. • Eleven kan med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel.
• Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. • Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. • Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. • Språket är ledigt och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations¬situation. • Eleven har viss åhörarkontakt. • Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
• Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla argument, egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt. • Eleven kan genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. • Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. • Språket är ledigt, varierat och välformulerat, och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. • Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. • Eleven har god åhörarkontakt. • Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
K 2
Skriftlig framställning
• Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. • Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. • Texterna är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. • Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. • Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
• Elever kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. • Med utgångspunkt från detta kan eleven skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande, väldisponerade och som ger ett nytt perspektiv på det lästa. • Dessutom resonerar och drar eleven slutsatser utifrån sina resonemang. • Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. • Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. • Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
• Elever kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa information från olika källor. • Med utgångspunkt från detta kan elevens skriva utredande och argumenterande texter som är sammanhängande och väldisponerade. • Framställningen innehåller såväl belysande exempel som nya och vidgade perspektiv på det lästa. • Dessutom resonerar och drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser utifrån sina resonemang. • Texterna är anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. • Eleven kan tillämpa regler för citat- och referatteknik och följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart och varierat och innehåller goda formuleringar.
K 3
Liiteraturhistoria
• Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några centrala litteraturvetenskapliga begrepp. • Eleven ger exempel på och diskuterar översiktligt samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället.
• Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. • Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel och diskuterar utförligt hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
• Eleven diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk och författarskap från olika tider och epoker utifrån några få centrala litteraturvetenskapliga begrepp. • Eleven ger exempel på litterära verkningsmedel, resonerar nyanserat om dessa och diskuterar utförligt och nyanserat hur de skönlitterära verken förmedlar idéer och känslor samt sätter dessa verk och författarskap i relation till förhållanden och idéströmningar i samhället.
K 4
Svenska språkets uppbyggnad
• Eleven kan översiktligt utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
• Eleven kan med viss precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
• Eleven kan med god precision utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.
K 5
Språksituationen i Norden
• Eleven kan översiktligt redogöra för någon aspekt av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
• Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.
• Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av språksituationen i Sverige och övriga Norden.