Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Akustik och Optik samt Örats o Ögats anatomi och fysiologi

Skapad 2018-10-24 14:31 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Fysik
Akustik - läran om ljud. Optik - läran om ljus.

Innehåll

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Mål för arbetsområdet  

Du skall efter kursen kunna gällande

Akustik:

-Hur ljud uppstår och breder ut sig.

-Principer för hur ljud skapas i olika musikinstrument.

- om ljudets egenskaper, t ex skillnaden mellan starka och svaga toner samt höga och låga toner.

-hur ljud mäts och hur ljudmiljön kan påverka hälsan.

-om historiska och nutida upptäckter och vilken betydelse de haft för utveckling av musikindustrin samt för att förbättra människors ljudmiljö.

-nämna örats delar och deras funktion: ytteröra, hörselgång, trumhinnan, balansorgan, hörsel- och balansnerv, örontrumpeten, hörselbenen; hammaren, städet, stigbygeln, snäckan och dess membran. 

 

Du skall efter kursen kunna gällande

Optik:

- att ljus kan beskrivas både som en stråle av partiklar och en vågrörelse.

- Förklara hur vi kan se saker som inte själva sänder ut ljus och varför de har olika färg.

- Hur vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger.

- Förklara hur saker ger upphov till skuggor.

- Beräkna hur ljus reflekteras i en plan, konkav och konvex spegel.

- Visa hur ljus bryts när det byter medie: tunn till tät o tvärtom

- Visa hur ljuset bryts i en konvex o en konkav lins

- Ge exempel på användningsområden för konkav o konvex spegel o lins.

- Förklara nyttan med ett polariserande filter i t.ex solglasögon

- Förklara elektromagnetisk strålning och varför det kan ge upphov till olika färger, infraröd o ultraviolett strålning, röntgen- o annan strålning.

- att elektromagnetisk strålning kan både vara ofarlig och farlig och ozonskiktets betydelse.

-Hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det förändrat våra levnadsvillkor.

- Kunna nämna ögats delar och deras funktion: hornhinna, lins, iris, pupill, glaskropp, näthinna, tappar, stavar, gula fläcken.

- Förklara när- och översynthet och hur man kan korrigera dessa..

Undervisning

Som stöd för inlärning kommer du att ha:

Bok Spektrum Fysik (fjärde upplagan) Optik sid 74-97 och Akustik sid 130-165, Häfte om Akustik (från Tefy Fysik 2 och Spektrum fysik lärarhandledning) samt på lektionen utdelat material.

Tavelgenomgångar, instuderingsfrågor och systematiska undersökningar i akustik och optik.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån dessa förmågor:

- Hur väl du kan förstå och använda de naturvetenskapliga begrepp som vi gått igenom.

- Hur väl du kan genomföra och redovisa laborationer inom arbetsområdet

- Skriftligt prov Akustik o Optik tisd v 49 

- Bedömningsuppgift gällande Optik tisd v 50

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.
  Fy  7-9
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
  Fy  7-9
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Fy  A 9
 • I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Fy  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
  Fy  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
  Fy  A 9
 • Eleven använder fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring partiklar och strålning.
  Fy  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: