Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - fokus Europa

Skapad 2018-10-24 14:40 i Ljungskileskolan F-3 Uddevalla
Ett arbetsområde i geografi med fokus på Europa.
Grundskola 6 Geografi
Geografi är ett brett ämne. Vi kommer att fokusera på Europa men även arbeta kring de begrepp som används inom geografi samt hur jorden förändras (naturen, jord, hav, krafter som bygger upp jordytan och krafter som jämnar ut jordytan)

Innehåll

Undervisning/arbetsformer

Vi kommer att arbeta med en del av Europa i taget där du följer en arbetsgång i arbetet med namngeografi.

Du kommer att lära dig om natur- och kulturlandskap, öva på begrepp (ord) som är bra att förstå inom geografi samt hur du kan läsa av olika kartor för att få information.

Vi kommer se filmer och söka information från olika källor. Vi använder läromedel som Geografi Europa (puls), arbetsboken (puls) Vi kommer även att se serien om Geografens testamente Europa och använda deras handledning.

Vi arbetar genom lärarledda lektioner, arbetsuppgifter i par eller liten grupp samt enskilt arbete.

Bedömning

Du visar vad du lär / lärt dig genom att aktivt delta i samtal och diskussioner. Du visar kunskap genom utföra de skriftliga arbetsuppgifterna samt tester/prov. Du visar att du kan resonera kring frågor och dra egna slutsatser.

Då arbetsområdet täcker upp de flesta kunskapskraven är det viktigt att du visar dina förmågor.

Tid för arbetsområdet.

Vi kommer i huvudsak arbeta från vecka 41 till vecka 51.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: