Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MA2 Multiplikation och Division

Skapad 2018-10-24 15:07 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde så kommer vi arbeta med multiplikation och division! Du kommer att få lära dig mer om sambandet mellan multiplikation och division samt hur man multiplicerar med 10, 100 och 1000 tal

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi arbeta med multiplikation och division. 

Efter arbetsområdet ska du kunna: 

- kunna räkna multiplikation och division i huvudet (eller med hjälp av tabell).
- veta hur multiplikation och division hänger samman
- veta hur man multiplicerar med 10, 100 och 1000
- kunna göra multiplikationer med andra tal som slutar på 0, tex 30 x 4 = 120
- Kunna bestämma okända tal i enkla algebraiska utryck, tex Y x 5 = 100  Y=20

 

Vi kommer arbeta med matematikboken ”Alfa” kapitel 2. Efter arbetsområdet kommer vi genomföra kunskapskontroll där du får visa att du behärskar kunskapsmålen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
MA2 Multiplikation och Division

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Multiplikation och division
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan göra beräkningar med multiplikation och division med i huvudsak fungerande matematiska metoder
Du kan göra beräkningar med multiplikation och division med ändamålsenliga matematiska metoder
Du kan göra beräkningar med multiplikation och division med ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder
Samband; mult. och div.
Du känner till sambandet mellan multiplikation och division och kan använda detta när du gör beräkningar.
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett i ändamålsenligt sätt
Du kan redogöra för tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
10, 100 och 1000-tal
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000 -tal
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000-tal på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000-tal på ett ändamålsenligt sätt
Du kan multiplicera med 10, 100 och 1000-tal på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Andra tal som slutar på 0
Du kan multiplicera t ex 30 x 4
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan multiplicera med tal som slutar på 0 på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan multiplicera med tal som slutar på 0 på ett ändamålsenligt sätt
Du kan multiplicera med tal som slutar på 0 på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Okända tal
Z x 5 = 25 Z = ?
Du har arbetat med momentet men ännu inte nått målen
Du kan samtala och resonera kring hur man kan bestämma okända tal med hjälp av sambanden mellan multiplikation och division på ett i huvudsak fungerande sätt
Du kan samtala och resonera kring hur man kan bestämma okända tal med hjälp av sambanden mellan multiplikation och division på ett ändamålsenligt sätt
Du kan samtala och resonera kring hur man kan bestämma okända tal med hjälp av sambanden mellan multiplikation och division på ett ändamålsenligt och effektivt sätt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: