Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan Favoritmatematik 2A, kapitel 2

Skapad 2018-10-24 15:20 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
I andra kapitlet kommer vi att träna på att räkna tiotalsövergångar i addition och subtraktion för talområdet 0-100.

Innehåll

Konkretiserade mål i arbetsområdet

 • Du ska repetera tiokompisarna.
 • Du ska kunna addera till närmaste tiotal, t ex 17+___ =20.
 • Du ska känna till och kunna använda metoden att fylla upp till närmaste tiotal och utnyttja den vid tiotalsövergång, t ex 9+3 = 10+2 = 12.
 • Du ska kunna räkna addition  och subtraktion i talområdet 0-100 där ena termen är ensiffrig, t ex 52+8.
 • Du ska använda tiokompisarna vid subtraktion från hela tiotal.
 • Du ska känna till och kunna använda metoden att gå ner till närmaste tiotal och utnyttja den vid tiotalsövergång, t ex 22-7 = 20-5 =15.
Begrepp som du ska känna till
 • Addition - addera - term - summa
 • Subtraktion - subtrahera - term - differens
 • Ental, tiotal
 • Tiotalsövergång
 • Kronor 

Vad ska bedömas

Vi kommer att bedöma din förmåga att räkna tiotalsövergång vid addition och subtraktion inom talområdet 0-100.

Vi kommer att bedöma dina förmåga att använda begrepp på ett riktigt sätt.

Hur ska undervisningen se ut/hur ska eleverna få öva

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar utifrån vårt läromedel Favoritmatematik 2A samt Mera Favoritmatematik 2A. Du kommer att få arbeta självständigt och i par/grupp med olika typer av övningar.

Du kommer att få spela mattespel.

Hur ska eleverna få visa vad de kan

 • Genom att delta aktivt på lektionerna.
 • Genom diagnosen i matteboken. Den genomförs efter avslutat kapitel.
 • Genom ett summativt prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: