Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kollaskolans PP Grundsärskolan, Idrott och hälsa/Friluftsliv och utevistelse år 6

Skapad 2018-10-24 15:26 i Kollaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Idrott och hälsa, grundsärskolan år 6
Grundsärskola 6 Idrott och hälsa
Vår natur är underbar, häng med oss ut!

Innehåll

Syfte - Varför?

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att vistas i olika utemiljöer under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

För att du skall kunna hitta i skolan, runt skolan och i din närmiljö kommer du att få träna upp din orienteringsförmåga.

Du kommer också få lära dig att ta hänsyn till naturen och dina kamrater. 

För att du skall kunna vistas säkert vid vatten vintertid samt hjälpa en nödställd.

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna - Vad?

Du kommer att få orientera och träna på kartans färger och några karttecken, leka och röra på dig ute i naturen under olika årstider, lära dig om allemansrätten och hur du ska vara en bra kamrat. Du kommer även att få lära dig om hur man vistas säkert vid vatten vintertid samt hur du kan hjälpa en nödställd.

Så här kommer vi att arbeta - Hur?

Du kommer att få:

  • träna karttecken genom leken under hökens vingar kom.
  •  köra skolgårdsorientering, tex djurorientering och mix max orientering.
  •  se på film som handlar om rättigheter och skyldigheter i naturen, få inspiration till att genomföra olika friluftslivsaktiviteter samt för att lära dig hur du skall anpassa dig efter olika förhållanden.
  • ta del av vikten av säkerhet och hänsynstagande under lektionerna.
  • se på filmen Isvett samt jobba med frågor som berör ämnet.
  • delta i undervisning i ishallen där du skall klä dig enligt lager på lager principen. Du kommer att få träna dig på att beträda en is på ett säkert sätt och använda dig av rätt utrustning.

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

 Din förmåga att: 
 • ge beskrivningar av hur man förebygger skador.
 • samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter samt föra resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
 • använda ord, begrepp och symboler.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över samband mellan rörelse, hälsa och livsstil,
  IDH
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  IDH
 • Centralt innehåll
 • Samband mellan rörelse, hälsa och livsstil.
  IDH  1-6
 • Klädsel för olika aktiviteter och betydelsen av omklädning och dusch.
  IDH  1-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  IDH  1-6
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter.
  IDH  1-6
 • Kunskapskrav
 • Utifrån egna erfarenheter av fysiska aktiviteter kan eleven bidra till resonemang om faktorer som påverkar hälsan och den fysiska förmågan.
  IDH  E 6
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  IDH  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om idrott och hälsa och i utvärdering av arbetsprocesser.
  IDH  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: