👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsgrupp - Lässtrategier

Skapad 2018-10-24 16:10 i Glömstaskolan Huddinge
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Läsgrupper. Vi övar olika lässtrategier.

Innehåll

Varför ska vi lära oss det här?

Genom att öva dig på olika lässtrategier kommer du kunna förstå och tolka texter och anpassa din läsning efter textens form och innehåll. Forskning visar att regelbundet arbete med läsförståelsestrategier ger bra resultat på elevernas läsförståelse.

 • Centralt innehåll
 • Sv 1-3
  Läsa och skriva - Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala - Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Sv 1-3
  Tala, lyssna och samtala - Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Förmågor du kommer att träna

 • Sv
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Så här visar du vad du lärt dig

Genom att vara aktiv och delta under lektionspassen, och göra hemuppgifterna och redovisa dem. 

Det här kommer du att göra

Varje vecka får du en text som ska läsas hemma och en uppgift kopplad till en av lässtrategierna vi övar, cowboyen, spågumman, reportern, konstnären eller detektiven. Varje vecka träffas vi i mindre grupp och du redovisar din uppgift i ett boksamtal som handleds av läraren. Alla elever i gruppen har olika uppgifter till varje boksamtal, den som är reportern är den som håller i samtalet och ser till att alla får redovisa. Uppgiften finns i Showbie och där står det detaljerat hur du varje vecka ska genomföra och redovisa din uppgift.