Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och kommunikation

Skapad 2018-10-24 19:30 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F Svenska
Tillsammans med dina kompisar kommer du få upptäcka det svenska språket. Du kommer arbeta enskilt och i grupp. Du utmanas på din nivå och du får upptäcka många av språkets grundläggande byggstenar.

Innehåll

 

 • Lyssnandelekar
 • Rim och ramsor
 • Meningar och ord
 • Stavelser
 • Fonem
 • Analys och syntes av fonem

 

Uppgifter

 • Lyssna - instruktioner

 • Rim och ramsor

 • Meningar och ord

 • Stavelser

 • Fonem

 • Lyssna, dela upp och för samman fonem

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: