Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakägget klass 4B

Skapad 2018-10-24 20:57 i Bosgårdsskolan Varberg
Grundskola 4 Svenska
En skrivuppgift. Du ska nu skriva en miniroman om ett drakägg. Du kommer också att få rita bilder till varje kapitel. Totalt är det sex kapitel. Som inspiration kommer du att få några punkter i varje kapitel som ska finnas med.

Innehåll

Förankring i läroplanen - kap 2 och syftestexten i kursplanerna

Förmåga/förmågor, som undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla:

Innehåll

Centralt innehåll, 1-3, 4-6 eller 7-9, som kommer att behandlas under arbetet:

Konkretisering

I detta arbetsområde ska du öva din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift. Du ska även öva din förmåga att skriva en skönlitterär text samt din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta med drakägget vid cirka 2 tillfällen i veckan. Du ska skriva en kladd med papper och penna på lösblad. Kladden rättas av Therese. Därefter skriver du rent i din skrivbok. Till varje kapitel ska du rita en bild.

Bedömning; vad och hur.

 Indikatorer som visar på kunnandet (baserat på konkretiseringen ovan).Den/de uppgifter/produktioner, som kommer att ligga till grund för bedömningen av i vilken grad eleven utvecklat de kunskaper och förmågor som arbetsområdet syftar till.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Drakägget

Otillräcklig
Tillräcklig
God
Utmärkt
Röd tråd
Texten har till viss del en röd tråd
Texten har en röd tråd.
Texten har en röd tråd och tankegångar finns som kan följas.
Texten har en medveten röd tråd där tankegångarna är ordnade och knutna till varandra.
Miljöbeskrivning
Texten saknar miljöbeskrivningar.
Texten innehåller försök till miljöbeskrivningar.
Texten visar prov på inlevelseförmåga i miljöbeskrivningarna.
Texten visar på säkerhet i att göra miljöbeskrivningar med inlevelseförmåga.
Personbeskrivning
Texten saknar personbeskrivningar.
Texten innehåller försök till personbeskrivningar.
Texten visar prov på personbeskrivningar med inlevelseförmåga och ordvariation.
Texten visar på säkerhet i att göra personbeskrivningar med inlevelseförmåga och ordvariation.
Skiljetecken
Texten innehåller till viss del punkter och några nya meningar börjar med stor bokstav.
De flesta meningarna börjar med stor bokstav och slutar med punkt. De flesta frågor och utrop är korrekt markerade.
Meningarna i texten börjar med stor bokstav och slutar med punkt. De flesta frågor och utrop är korrekt markerade. Har börjat använda kommatecken.
Meningarna i texten börjar med stor bokstav och slutar med punkt. Frågor och utrop är korrekt markerade.Använder kommatecken korrekt.
Ordförråd
Texten innehåller ett begränsat ordförråd
Texten innehåller prov på ett varierat ordförråd.
Texten innehåller ett varierat ordförråd.
Texten är skriven med ett rikt och varierat ordförråd som fungerar väl i sitt sammanhang.
Bilder
Bilderna samspelar inte helt med texten och förstärker inte budskapet
Bilderna samspelar med texten och förstärker budskapet
Bilderna är relativt detaljerade, samspelar väl med texten och förstärker budskapet
Bilderna är detaljerade och samspelar mycket väl med texten och förstärker och levandegör budskapet
Handstil
Du har svårt att skriva läsligt för hand.
Du kan skriva läsligt för hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: