Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

metoder för addition och subtraktion

Skapad 2018-10-24 21:15 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Inom det här arbetsområdet ska du få utveckla dina matematiska förmågor med subtraktion och addition 0-1000 som utgångspunkt.

Innehåll

Utgångspunkt:

Flera elever i klassen har förmåga att använda matematiska begrepp såsom addera, subtrahera, term, summa och differens. Det är få elever som kan använda sig av begreppet metod samt av olika metoder för att lösa en uppgift inom addition eller subtraktion. Flera elever har kunskap om ett par olika metoder (framför allt algoritmer) utan att kunna namnge dem. 

 

 

Konkreta mål:

 

Som elev har du nått målen när du visar att du har förmåga att:

- förstå och använda begreppen addition, subtraktion, addera, subtrahera, term, differens, summa och metod i sammanhang som du känner väl till. 

- beskriva begreppen ovan med hjälp av matematiska uttrycksformer 

- visa sambandet mellan addition och subtraktion

- använda dig av de matematiska metoderna ”talsortsräkning”, ”förändra”, ”nära/lite”, ”uppställning” när du löser uppgifter.

 

 

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du också visa att du har förmåga att:

- förstå och använda begreppen addition, subtraktion, addera, subtrahera, term, differens, summa och metod i bekanta sammanhang.

- använda dig av den mest lämpliga matematiska metoden av metoderna ”talsortsräkning”, ”förändra”, ”nära/lite”, ”uppställning” när du löser en uppgift.

(Begreppen är av sådan art att det är svårt att visa en högre nivå gällande målet beskrivning av begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer samt sambandet mellan begreppen)

 

 

Genomförande:

I undervisningen använder vi oss arbeta enskilt, par och i grupp (EPA), lekar och spel med memorykort och tärningar, matematikboken ”Koll på matematik” med tillhörande lärobok, aktiviteter och lärarhandledning. Vi arbetar mycket med att samtala tillsammans i par- och grupp om tillvägagångssätt samt tar in många uppgifter utifrån bekanta situationer för att befästa olika matematiska metoder. Området delas in i följande delar där begrepp, metod, problemlösning, resonemang och kommunikation blir delar av helheten inom samtliga områden i undervisningen:

 

- talsortsräkning addition

- förändra addition

- uppställning addition

- talsortsräkning subtraktion

- nära/lite subtraktion

- uppställning subtraktion

- samband addition och subtraktion

 

Uppföljning:

De olika områdena följs upp under planerad undervisning med hjälp av avstämningar samt självbedömning.

 

 

 

Dokumentation och bedömning:

De matematiska begreppen och metoderna bedöms med hjälp av ett skriftligt test i slutet av arbetsperioden. I testet ges möjlighet att visa olika nivå av kunskap. I början och slutet av arbetsområdet genomförs ett "nuläge" där eleverna själva får bedöma hur de förhåller sig till de begrepp och metoder som arbetsområdet berör. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: