Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenprojekt Katthult

Skapad 2018-10-25 07:47 i 015031 Förskolan Brostugan Stockholm Rinkeby-Kista
Vatten påverkar vår existens och vi påverkar vattnet. Allt levande behöver vatten. Vad vet barnen om vatten?
Förskola
Barnens fokus har kretsat kring vatten, som därmed får bli det nya projektet på avdelning Katthult.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

Projektet som kommer att fortgå med barngruppen är vatten, då detta var något som var av stort intresse bland flera av barnen, stora som små. Barnen gick till exempel ofta till handfaten och satte på kranen och lekte med vattenpölar efter att det regnat. Efter diskussioner i arbetslaget och observationer av barnen har det därför bestämts att projektet ska handla om vatten. Detta kändes även som ett bra val då det är möjligt att ta fram flera idéer för hur man kan arbeta med alla läroplanens mål i ett och samma projekt (matematik, språk, natur).

 

Metod

Vi ska använda oss av ett utforskande arbetssätt i arbetet med projektet i barngruppen. Barnen ska få ta del av aktiviteter, relaterat till vatten, där de själva kan utforska vattnets olika former. De kommer att få ta del av vattenlek, när vattnet är i flytande form, och då använda sig av material som kan sätta igång deras egna tankar de har om vatten (trattar, olika mått, behållare i olika storlekar). Vi kommer även visa olika filmer om vatten. Experiment kommer att utföras, som hur is blir till vatten, där barnen får se hur vattnet går från fast form till flytande. Språkliga aktiviteter relaterat till projektet ska genomföras, där barnen får utmanas, ta del av nya ord och utveckla sina språkliga sidor. Alla barnen ska få möjlighet att vara med och delta i projektet, och processen ska synas i den pedagogiska dokumentationen.

.

MÅL

 Vi vill att barnen ska tycka att projektet är roligt och att de finner det meningsfullt, samtidigt som de tar till sig nya kunskaper om vatten de inte hade tidigare. Projektet ska vara en process där lärandet och barnens egna intressen får störst utrymme. Vi vill även få med oss hela barngruppen, och hoppas på att deras nyfikenhet väcks och att den håller i sig hela vägen till slutet!

DOKUMENTATION

 Pedagogisk dokumentation över arbetet med projektet kommer att finnas synligt på avdelningen med bilder på processen. Dokumentation kommer även finnas som lärloggar här på Unikum.

 

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Utvärdering av hela projektet kommer att ske efter en tid. På arbetslagsmötena diskuteras det vad som har hänt under veckan som gått, och hur man kan gå vidare. 

Kopplingar till läroplanen

  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: