Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text- Ht 18 ÅK5

Skapad 2018-10-25 09:27 i Åsaskolan 3-5 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få lära dig att arbeta med hur man skriver faktatexter om länder. Bland annat genom att lära dig att samla fakta och göra jämförelser.

Innehåll

Bedömning - vad och hur

Vad

Du kommer att få lära dig att skriva beskrivande faktatexter om nordens länder som vi samtidigt jobbar med i SO. Bland annat genom att lära dig hur en beskrivande faktatext är uppbyggd, vad som är syftet med texten och hur man organiserar den. Du kommer också att få lära dig att göra jämförelser när man beskriver ett land och söka information om länderna i olika källor så att du vet vilken fakta du ska ta med i din text.

 

Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att beskriva hur en faktatext kan organiseras och presenteras
 • din förmåga att visa på skillnader och likheter mellan länder
 • din förmåga att samla och välja fakta om ett land
 • .din förmåga att skriva en egen faktatext om ett land


Hur:

 • Jag lyssnar på dig när du samtalar kring vad du har lärt dig
 • Jag går igenom ditt arbete i Zick Zack
 • Jag läser och bedömer din egen faktatext

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla dina förmågor att bygga upp och skriva en faktatext. Du ska utveckla dina förmågor att söka fakta och att välja bland och jämföra olika fakta. Du ska också utveckla dina förmågor att diskutera hur fakta du valt ut kan användas till en text.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • både enskilt och i grupp

 • dialoger

 •  

 • läsa texter

 • genomgångar

 • skriva en egen beskrivande text

Begrepp

 • rubrik
 • inledande klassifikation
 • underrubriker
 • inledningsmening
 • avslutningsmening
 • jämförande sambandsord
   

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: