Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mellanmålsbuffé

Skapad 2018-10-25 09:36 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Leken har en stor betydelse i barnens utbildning på Backebo. För att inte störa den och låta barnen leka färdigt bestämde vi oss för att testa mellanmålsbuffé på förskolan.

Innehåll

BAKGRUND

Många barn vill inte sluta leka eller städa upp för att gå att äta. Leken har en stor betydelse för barnen i sin utveckling och i sitt lärande. Istället för att avbryta dem i leken eller be dem städa för att sedan påbörja en ny lek så vill vi testa ett nytt sätt med mellanmålet.

MÅL

Syftet är att leken ska få fortsätta utan avbrott. Barnen ska också få en möjlighet att ta eget ansvar gällande att gå och äta när de känner att de är färdiga med leken och känner sig hungriga.

Vi tror också att detta kan medföra ett större lugn i barngruppen då de barn som leker har en närvarande pedagog med sig samt att de barn som äter får möjlighet att äta i sin takt och inte heller behöver vänta in att någon mer ska bli klar. Barnen äter i olika takt. De barn som behöver tid har en lång tid på sig att äta medan de som har svårt eller blir klara tidigt får gå tillbaka till sin lek.

METOD - GENOMFÖRANDE

Varje dag kl.14 dukas mellanmålet på endast ett bord på Plantan och ett bord på Fröet. Varje dag finns en mellanmålspedagog på vardera sida som ansvarar för mellanmålet. De pedagogerna ser till att alla barn får mellanmål.  Vid varje bord får 6 barn sitta. Om det är fullt får barnen en kölapp och blir meddelade när det finns plats för dem. Mellanmålspedagogerna har förkläde på sig för att tydligt visa vem som är ansvarig. Mellanmålet pågår till kl.15.

De andra barnen som inte äter fortsätter leka. Det finns en pedagog på vardera sida som är ansvarig för de barn som inte äter. Den pedogen är närvarande i leken och samspelar med barnen. Den 5:e pedagogen är löpare och hjälper de barn som behöver tvättas, gå på toaletten eller inte vet vad de vill leka med.

DOKUMENTATION

Vi observerar hur barnen tar till sig detta. Hur är känslan och stämningen i barngruppen?

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Efter en månad reflekterar vi kring mellanmålet. Vi ser över vad som fungerar och vad som behöver ändras. Vi pratar med barnen för att se hur de upplever det nya sättet. Efter det gör vi en analys på hur vi går vidare.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: