👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väder, klimat och energiflöde

Skapad 2018-10-25 09:52 i Långåsskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 4 Fysik
Varför pratar man så mycket på nyheterna om klimatet? Vad betyder ordet klimat egentligen? Varför har vi olika väder under olika årstider? Vad är det som gör att det börjar blåsa eller regna? Varför känns diskbänken kallare än skärbrädan? De är ju i samma rum och har samma temperatur! Detta är några av de frågor som du ska få svar på under arbetet om väder, klimat och energiflöde

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla följande förmågor:

 • samtala om och diskutera olika väderfenomen och klimatfrågor (kommunikativ förmåga)
 • förklara och använda olika begrepp som hör till området (begreppsförmåga)
 • se och förstå samband, t.ex. mellan jordens rörelser och årstider/dygn, hur vindar uppstår eller hur växthuseffekten påverkas av människan. (analysförmåga)
 • läsa faktatexter, plocka ut viktig information ur filmer och sammanfatta med egna ord (informationshantering)

Bedömning - vad och hur

Läraren bedömer hur väl du: 

 • deltar i samtal och diskussioner om olika väderfenomen och om klimatfrågor (kommunikativ förmåga)
 • förklarar och använder olika begrepp som hör till området (begreppsförmåga)
 • kan redogöra för samband och förklara fenomen (t.ex. jordens rörelser och årstider/dygn,  vindar, hur värme sprider sig eller människans påverkan på klimatet) (analysförmåga)
 • kan redogöra för, återberätta och använda fakta du har lärt från t.ex. texter, filmer och genomgångar (informationshantering)

Undervisning och arbetsformer

Så här vill vi arbeta för att lära oss om väder, klimat och energi (elevernas förslag): 

-Göra egna undersökningar om vädret: mäta temperaturen varje dag, 

-Observera när det börjar bli ljust på morgonen och hur det förändras.

-Kolla på film

-Läsa faktatexter och tidningsartiklar. 

 

Du kommer även få: 

-följa planeirngar och göra undersökningar om värme/kyla. 
-konstruera egna termosar, dokumentera arbetet med bilder, tabell och diagram. 
-jämföra resultat och komma med förslag på hur konstruktionen skulle kunna förbättras. 

Exempel på hur vi jobbar med 

Inkluderande undervisning:
bildstöd till begrepp, inlästa texter

Formativ undervisning: 
tydliga mål, elevexempel för att visa på kvalitet, checklistor, kamratbedömning/självbedömning 

Kollaborativt lärande: 
Ett kooperativt arbetssätt med axelkompis/ögonkompis, tydliga roller vid arbete i grupp, sociala mål t ex att lyssna aktivt på varandra. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Fy  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Fy  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  A 6