Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, åk 2. HT

Skapad 2018-10-25 10:25 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Idrott och hälsa
På idrottslektionerna kommer vi att arbeta med olika redskap, bollar och lekar där samarbetet och de grovmotoriska grundformerna kommer att vara i fokus. Vi ska våga testa nya saker och våga tro på oss själva.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med fysiska aktiviteter i olika former med huvudfokus på de grovmotoriska grundformerna, hoppa, springa, klättra, stödja, kasta med mera. Både i grupp och på individnivå. Vi kommer att få lära oss att ta in och förstå instruktioner och regler för olika aktiviteter och lekar. Vi kommer även reflektera kring lärandet vid olika fysiska aktiviteter för att hjälpa varandra och utvecklas vidare. Det kommer att fokuseras på samarbetet under de olika aktiviteterna för att alla ska kunna utvecklas och vara delaktiga, det ska vara kul att ha idrott! Eleverna kommer även få möjlighet att lära sig/utveckla sina simkunskaper med siminstruktörer på klitterbadet.

Syfte- förmågor och kunskaper som ska utvecklas:

Undervisningen ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Eleven ska få möjligheten att utveckla en god kroppsuppfattning och tron på sin fysiska förmåga. Eleven ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man påverkar sin hälsa genom hela livet.

 

Bedömning - Vad och hur.

*Behärska några av de grovmotoriska grundformerna

*Kunna följa lekens regler

*Våga prova på nya saker

*Delta i aktiviteter samt diskussioner

*Jag kommer att bedöma dina kunskaper genom:

*Observation, samtal, deltagande och engagemang

Undervisning och arbetsformer.

*Prova på olika lekar och samarbetsövningar

*Prova på dans och rörelse

*Spela olika bollspel

*Prata om hur vi gör under idrotten för att inte någon ska skada sig

*Träna din kropp på olika sätt t ex springa, åla, klättra, hjula, stå på händer

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: