Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 4a, Kap 4

Skapad 2018-10-25 10:41 i Gylle skola Trelleborg
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer att arbeta med uppgifter från Eldorado. Genom att arbeta enskilt eller två och två kommer vi att lära oss mer om räknehändelser, textuppgifter och problemlösning.

Innehåll

Bedömning:

Din förmåga i följande matematiska områden kommer att bedömas. Du visar din förmåga när vi diskuterar i grupp, när du räknar individuellt och när du beskriver hur du löser olika matteproblem.

 

Tidsplan / Lektionsplanering:

Arbetet kommer att vara mellan v.2 och v.5, Vt 20

Begreppslista:

 • Räknehändelser
  • addition; sammanläggning,ökning, subtraktion; ta bort, jämföra skillnad, fylla ut, multiplikation;upprepad addition, mångfaldigande,division;innehållsdivision, upprepad division, likadelning
 • Textuppgifter
  • tolka, fingerfemman, rita ruta
 • Problemlösningsstrategier
  • rita och lös, uteslutning, bakifrån

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Mall Trelleborgs grundskolor

Insats krävs
Godtagbara kunskap
Utvecklade kunskap
Väl utvecklade kunskaper
Bedömning
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har uppnått grundläggande kunskaper inom området räknehändelser, textuppgifter och problemlösning och kan på ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått utvecklande kunskaper inom området räknehändelser, textuppgifter och problemlösning och kan på ett i relativt väl fungerande sätt med god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Eleven har uppnått väl utvecklade kunskaper inom området räknehändelser, textuppgifter och problemlösning och kan på ett i väl fungerande sätt med mycket god anpassning till sammanhanget i elevnära situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: