Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fonetik, självbiografiska texter

Skapad 2018-10-25 11:14 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Alla har vi en historia bakom oss och en framtid framför oss. För att berätta om denna historia och framtid kan man använda sig utav biografiska texter. Detta kommer vi tillsammans lära oss mer om och också få lite bättre koll på hur man kan lära sig stava ord, som kanske inte riktigt uttalas som de stavas!

Innehåll

Svenska: Fonetik, biografiska texter åk 5

Arbetssätt:

 • Vi har gemensamma genomgångar av biografiska texters strukturer
 • Vi kommer att läsa självbiografiska texter högt tillsammans och diskutera deras innehåll
 • Utifrån zick zack skrivrummet, kommer vi att öva oss på att skriva olika typer av biografiska texter
 • Vi kommer läsa egna böcker enskilt och analysera kring deras innehåll    
 • Vi kommer att ge varandra konstruktiv feedback och bearbeta våra texter
 • Vi kommer att lära oss mer om fonetik och hur det ser ut i det svenska språket

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att ha utvecklat din:

 • Analys förmåga: Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer & analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 •  Kommunikativ förmåga: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
 •   Kommunikativ förmåga: anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

Mål: 

 • Du ska kunna skriva en biografisk text enligt de språkliga strukturer som karaktäriserar den textgenren.
 • Du ska kunna sammanfatta och återge en texts innehåll
 • Du ska ha grundläggande kunskap om regler för stavning och skiljetecken 

 

På vilket sätt bedöms det:

 • Under lektionstid
 • Via uppgifter som görs i läroboken zick zack
 • Via en biografisk text

Uppgifter

 • Inlämning av självbiografisk text för feedback

 • Inlämning av självbiografiska texter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv

Matriser

Sv SvA
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 6

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: