Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SAMHÄLLSEKONOMI

Skapad 2018-10-25 12:03 i Varlaskolan södra Kungsbacka Förskola & Grundskola
Planering för arbetsområdet samhällsekonomi. Tyngdpunkten ligger på samhällsekonomin, men vi går också igenom privatekonomi och företagsekonomi. Viktiga begrepp förklaras och syftet är att förstå det ekonomiska kretsloppet samt hur staten precis som vanliga människor måste prioritera va spenvarma ska gå till.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad har det för betydelse för oss om företag i Sverige går bra? Hur ska staten använda skattebetalarnas pengar? Hur sköter man sin privatekonomi? Hur påverkas Sverige av vad som händer i utlandet? Detta och mycket annat ska vi arbeta med de kommande veckorna.

Innehåll

Du som elev kommer under detta arbetsområde att:

Få kunskaper om

- Arbetslivet och varför vi arbetar, hur arbetsmarknaden fungerar och vilka konsekvenser t ex arbetslöshet får.

- Samhälls-, privat- och företagsekonomi samt bankernas uppgift, olika former av sparande och globaliseringsfrågor.

- Jämlikhetsfrågor, välfärdsfrågor m.m.

 

Träna dina färdigheter i att

Analysera orsak-verkan, förstå hur saker och ting hänger samman och vilka konsekvenser som kan uppstå vid förändringar.

Resonera om olika samhällsfrågor och dra slutsatser samt motivera ditt ställningstagande i olika sakfrågor, men också förstå att andra kan ha andra skäl att tycka annorlunda.

 

Detta ska du göra:

- Läsa anvisade sidor på Clio online inkl tillhörande arbetsuppgifter

- övriga arbetsuppgifter, instuderingsfrågor samt olika redovisningar (i grupp och enskilt)

 

Till din hjälp har du:

- Clio online tilldelat material

- arbetshäfte med övrigt material

- power point-presentationer/gemensamma genomgångar

- film

 

 

Uppgifter

 • EKONOMI 4, samhällsekonomi, banker

 • Ekonomi 2, ppt, ekonomins grunder, ekonomiska system m.m.

 • EKONOMI 3, företagsekonomi grunderna

 • EKONOMI 1, privatekonomi

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Svenska välfärdsstrukturer och hur de fungerar, till exempel sjukvårdssystemet, pensionssystemet och arbetslöshetsförsäkringen. Vilket ekonomiskt ansvar som vilar på enskilda individer och familjer och vad som finansieras genom gemensamma medel.
  Sh  7-9
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.
  Sh  7-9
 • Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund. Sambanden mellan socioekonomisk bakgrund, utbildning, boende och välfärd. Begreppen jämlikhet och jämställdhet.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: