Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ASTRID

Skapad 2018-10-25 15:27 i Loviselundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Vi skall bekanta oss med ev av Sveriges mest kända barnboksförfattare, Astrid Lindgren. Du skall få lära dig mer om några av hennes mest kända böcker och dess karaktärer. Du kommer att lyssna på ljudböcker, läsa utdrag ur hennes böcker, skriva egna texter och avsluta med att se en av hennes filmer.

Innehåll

Genomförande

 

Vi kommer att producera egna texter med inspiration från Astrid Lindgrens böcker

Vi kommer att lyssna på ljudböcker där Astrid själv läst in samt ha högläsning i klassen med utdrag från några olika böcker

Ni kommer att få söka fakta, skriva en text samt presentera detta i klassen

Ni kommer att få göra intervjuer med varandra där ni tilldelas olika karaktärer från Astrid Lindgrens böcker

Läsa olika texter

Diskutera olikheter i när, var och hur olika karaktärer i böckerna lever 

 

Kunskapskrav

Eleverna skall;

 

Känna till Astrid Lindgren samt några av hennes mest känna böcker och dess karaktärer

Lyssna på en ljudbok/högläsning och kunna återge delar av innehållet 

Kunna leta fakta på internet eller annan informationskälla samt sammanställa detta för en presentation

Göra en muntlig presentation i klassen

Kunna läsa med ett gott flyt 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Sv  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
ASTRID

läsförståelse

Nivå 1
känna igen bokomslaget
Nivå 2
känna igen och benämna några karaktärer
Nivå 3
kunna återberätta delar av historien
Aspekt 1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: