Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitalisering/ programmering prio - Ringarna

Skapad 2018-10-25 15:44 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Skolfs 2018:50

Innehåll

Målkriterium/ syfte:

Genom att öka nyfikenheten och den egna kunskapen i digitalisering och ge alla barn en likvärdighet i undervisningen kring digitala verktyg.

Vi vill utöka barns kunskap i analog och digital programmering.

 

Hur:

Undervisningens planering utformas på varje avdelning med hänsyn till barnets intresse och projektet Hållbar utveckling, med en tydlig koppling till delmål och läroplansmålen.

Vi arbetar med pilar och sekvenskort med barnen i mindre grupper. 

 

Reflektion/analys:

Vi reflekterar över våra dokumentationer och analyserar resultatet i de spontana lärandesituationerna och i den planerade undervisningen hur måluppfyllelsen skett i Unikum till sista fredagen varje månad.

Analysen ligger till grund för vidare undervisning för måluppfyllelse.

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: