Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SKA Olympia förskolor Prio - Ringarna

Skapad 2018-10-25 15:48 i Arenans idrottsförskola Helsingborg
Förskola
Olympia förskolors prioriterade mål 2018: Systematiskt kvalitets arbete Varje förskola ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, följs upp och utvecklas i förhållande till de nationella målen. Förskolans verksamhet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och utvecklingen ska dokumenteras och analyseras systematiskt. Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan handlar om ett förhållningsätt till den egna verksamheten. Arbetslaget ska analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet" Skolfs 2018:50

Innehåll

 

Vårt syfte/ målkriterium

Högre utbildningskvalitet för barnen.

Fördjupade kunskaper i analysarbetet som leder till ökad medvetenhet i undervisningssituationerna

Var är vi?

Hur ser vårt dokumentation och analysarbete ut just nu?

(Allt utvecklingsarbete måste starta i en samlad beskrivning av nuläget).

Vilken typ av dokumentationer använder vi oss av och hur använder vi dokumentationen i vårt analysarbete?

 

Följa upp förutsättningar, reflektion, analys

Vilka möjligheter har vi att dokumentera och analysera vårt utvecklingsarbete.

(Här väger vi in organisation, kompetens, resurs och behov ).

Vart ska vi?

Här skriver vi in en analys kring vårt resultat, vilket mål arbetar vi mot, hur fungerar vår dokumentation, vad/ hur tittar vi på våra dokumentationer (reflektion). Hur lyfter vi analysen och vilket resultat vi fått utifrån vårt mål.

Vad behöver vi vidareutveckla?

Vi tar hänsyn till de olika ansvar var och en pedagog har utifrån sitt uppdrag. Däremot är det viktigt att vi alla oavsett ansvar har en samsyn på det nationella uppdrag som gäller för verksamheten.

Genom analysen bedömer vi på ett trovärdigt sätt kvalitén i förhållande till de nationella målen. I detta fall, hur vi arbetar på ett medvetet analyserande sätt med vårt systematiska kvalitetsarbete samt identifierar de faktorer som påverkar.

Härefter har vi möjlighet att lyfta fram strategier på hur vårt systematiska kvalitetsarbete kan utvecklas ytterligare.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: