Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och molekyler i vatten och luft

Skapad 2018-10-25 16:30 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi
Vad är luft? Vilka ämnen består vatten av? Vad är en molekyl?

Innehåll

Utgångspunkt:

Eleverna har viss kunskap om att vatten och H2O hör ihop. En del elever vet att vatten är uppbyggt av olika ämnen men är inte säkra på t.ex. begreppen molekyl och atom. De flesta känner till vattnets tre former men använder inte det samlingsbegreppet. Många känner igen olika begrepp men kan inte riktigt sätta in dem i ett sammanhang.

 

Konkreta mål:

begrepp: vatten (H2O), koldioxid (CO2), kväve (N2), syre (O2), väte, ädelgaser, Ozon (O3), molekyl, atom, fotosyntes, förbränning, avdunstning, kondensering, frysa/stelna, smälta, nederbörd, fast form, flytande form, gasform

 

För att nå godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

 • söka information om vad luft består av och har för egenskaper
 • resonera kring källornas användbarhet, ge något exempel på varför källan är användbar eller inte.
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper i diskussioner
 • använda dig av någon information om vad luft består av och har för egenskaper i en enkel text 
 • se matris för godtagbara kunskaper gällande beskriva och resonera kring kemiska sammanhang.

 

För att nå mer än godtagbara kunskaper ska du visa att du har förmåga att:

 • söka information om vad luft består av och har för egenskaper
 • resonera kring källornas användbarhet, ge exempel på vad som påverkar källans användbarhet.
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper  i diskussioner
 • använda dig av din information om vad luft består av och har för egenskaper i en text. 
 • se matris för mer än godtagbara kunskaper gällande att beskriva och resonera kring kemiska sammanhang.

 

 

 

Genomförande:

 

Arbetsområdet dela upp i följande 5 områden som genomförs delvis separat:

 

1. Vattnets uppbyggnad. Gemensam läsning med textsamtal samt paruppgift för ökad läsförståelse. Film SLI: "Vattenmolekylen".

 

2. Vattnets 3 former. Experiment som synliggör vattnets 3 former. Gemensam läsning i lärobok.

 

3. Vattnets kretslopp. Lärobok samt individuellt textskapande med hjälp av bilder.

 

4. fotosyntes & förbränning. Gemensamt experiment

 

5. informationssökning luft, textskapande, diskussion och källkritik

 

Dokumentation och bedömning:

 

Eleverna kommer i ett arbete få visa sina kunskaper om luftens egenskaper. Elevernas kunskaper om de olika begreppen åskådliggörs med hjälp av bild, ord och text. 

 

Ett skriftligt prov kommer att genomföras för att bedöma deras kunskaper om vattnets uppbyggnad, former, kretslopp samt fotosyntes och förbränning.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
  Ke  C 6
 • Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  C 6

Matriser

Ke
Atomer och molekyler i vatten och luft

ännu ej godtagbar nivå
godtagbar nivå
mer än godtagbar nivå
beskriva
vattenmolekylen
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att beskriva vad en vattenmolekyl består av.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vad en vattenmolekyl består av och har försökt använda mig av begreppen molekyl och atom.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vad en vattenmolekyl består av. Jag kan använda mig av begreppen molekyl och atom samt beskriva hur begreppen molekyl och atom har ett samband med varandra.
beskriva
vattnets 3 former
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att beskriva vattnets 3 former.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vattnets 3 former och har försökt använda mig av begrepp som t.ex. fast, flytande och gasform.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva kopplingen mellan partiklars rörelse och vattnets 3 former. Jag använder mig av flera kemiska begrepp på ett korrekt sätt.
beskriva
vattnets kretslopp
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att beskriva vattnets kretslopp.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vattnets kretslopp och har försökt använda mig av begrepp som t.ex. avdunsta och nederbörd.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vattnets kretslopp och använder mig då av flera kemiska begrepp på ett korrekt sätt.
beskriva
fotosyntes
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att beskriva fotosyntesen.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva fotosyntesen och har försökt att använda mig av begrepp som t.ex. koldioxid och syre.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva fotosyntesen och kan använda mig av kemiska begrepp på ett korrekt sätt.
resonera
fotosyntes
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att resonera kring vattnets och luftens betydelse för fotosyntesen.
Jag har visat att jag har förmåga att föra ett enkelt resonemang kring vattnets och luftens betydelse för fotosyntesen.
Jag har visat att jag har förmåga att föra ett utvecklat resonemang kring vattnets och luftens betydelse för fotosyntesen.
beskriva
förbränning
Jag har ännu inte visat att jag har förmåga att beskriva vad som behövs för att en eld ska brinna.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vad som behövs för att en eld ska brinna.
Jag har visat att jag har förmåga att beskriva vad som behövs för att en eld ska brinna på ett tydligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: