Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma åk 6 geometri i 2D och 3D

Skapad 2018-10-25 16:31 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Matematik
Detta område heter Geometri i 2D och 3D. Vi arbetar med att visa på egenskaper hos månghörningar, vinklar, beräkning av omkrets-area för parallellogram och trianglar. Vi lär oss att beräkna area, volym och tränar på enhetsbyten.

Innehåll

Begrepp

 • När du arbetar med området möter du dessa begrepp:
 • symmetrilinje
 • parallell
 • vinkelsumma
 • spetsig - trubbig och rätvinklig
 • omkrets (1D: m, dm, cm, mm)
 • area (2D: m2, dm2, cm2, mm2)
 • volym (3D: m3, dm3, cm3, mm3)
 • volym (lit, dl, cl, ml)
 • regelbundna och oregelbundna månghörningar (polygoner)
 • begränsningsyta
 • sida
 • hörn
 • kant
 • bas och höjd

 

Arbetssätt 

Vi har gemensamma genomgångar där vi resonerar och visar på olika metoder tillsammans.
Du arbetar enskilt och i grupp.

Mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

 

 

-          Jämföra och beskriva grundläggande egenskaper hos geometriska objekt

 

-          Beskriva och konstruera symmetri

 

-          Uppskatta och bestämma vinklar samt använda gradskiva

 

-          Uppskatta och beräkna omkrets och area av månghörningar

 

-          Förklara samband omkrets-area och metoder för beräkningar

 

-          Använda strategier vid problemlösning

 

 

Bedömning

Du bedöms vid genomgångar och lektionsaktiviteter där du kan visa din förmåga att resonera och kommunicera, lösa problem och förstå begrepp samt visa på olika metoder, både muntligt och skriftligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: