Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur, partier och ideologier, så styrs Sverige och EU.

Skapad 2018-10-25 22:24 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola F Samhällskunskap
På många håll i världen finns människor som lever i diktaturer. I en diktatur har bara en eller några få personer makten och de övriga i befolkningen hindras från att tycka och tro som de vill. Sverige är en demokrati och för oss kan det det därför vara svårt att sätta sig in i och förstå hur det är att leva i en diktatur. Vad är det för skillnad mellan en demokrati och en diktatur? Vilken betydelse har du själv för att demokratin ska fungera? Ideologier är idéer om hur det ideala samhället skulle kunna se ut. Många partier har hämtat sin grundsyn hos ideologierna. Sverige styrs av folket "All offentlig makt styrs av folket". Riksdagen är folkets företrädare och regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen. Vi har tre beslutsnivåer - till kommunen, landstinget och riksdagen. Sverige blev medlem i Europeiska unionen, EU, 1995. Beslut i EU påverkar Sverige.

Innehåll

Vi började arbeta med området v. 40 och kommer att avsluta det med ett skriftligt prov v.47 8A onsdag 21/11, 8C torsdag 22/11 och 8D torsdag 23/11 + Läspass fredag 23/11.

Arbetsmaterial: Samhällskunskapsboken 8 s. 4-73, stenciler, filmer från UR - "Dröm om demokrati" och "Fatta Sveriges demokrati", studi.se - samhällskunskap, uppgifter i Classroom.

Sh-boken 8

  1. Demokrati och diktatur s. 4-23
  2. Parti och ideologi s. 24-43
  3. Så styrs Sverige s. 44-68 (Kommun, Landsting, Riksdagen, Regeringen, Statliga förvaltningen)
  4. EU s. 69-73

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: