Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den första läsinlärningen.

Skapad 2018-10-26 07:25 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 1 Svenska
Den första läsinlärningen.

Innehåll

Syftet med undervisningen är

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.  

Utveckla förmågan att läsa.

Kunskapskrav

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

Det här vill vi att du ska lära dig

Veta vad alla bokstäver i alfabetet heter och hur de låter.

Läsa korta ljudenliga ord.

Läsa enkla meningar.

Centralt innehåll

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken, och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förkommande ord i elevnär texter.

Alfabetet och alfabetetisk ordning.

sambandet mellan ljud och bokstav.

Undervisningens upplägg

En bokstav varje vecka.

En stencil från skolplus där vi tränar på att skriva bokstaven och att höra var i ordet bokstaven finns.  

Läraren läser om bokstaven ur boken "Är det här alla bokstäver bor?".

Skriver bokstaven i en bokstavsbok.

Klipper och klistrar bokstaven på ett papper.

Tränar på att lyssna efter bokstaven i ord.

Tränar på att teckna bokstäverna med handalfabetet.

Tittar på filmer om bokstäver.

Jobba med ordbilder.

 

Det här ska bedömas

Din förmåga att:

Kunna säga vad alla bokstäver heter .

Kunna alla bokstavsljud.

Kunna läsa enkla ljudenliga ord.

Kunna läsa enkla meningar.

 

Underlag för bedömning

Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: