Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA-Ljud

Skapad 2018-10-26 09:06 i Gemensamt i Ludvika Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Väcka barnens intresse för att experimentera och öka deras förståelse för ljud.Barnen ska få nya kunskaper och lära sig nya ord och begrepp. Vi ska forska tillsammans och söka efter svaren.

Innehåll

Temat/aktiviteten Ljud

 

Var är vi? Vi ska introducera tema Ljud genom att prata med barnen om vad ljud är. De ska få berätta om vilka ljud som låter bra och vilka ljud som låter illa. Man kan uppleva ljud olika.

 

Vart ska vi? Vi ska öka barnens förståelse för ljud och lära dem begrepp som är specifika för temat som t.ex. sändare, vibrationer och mottagare osv. De ska få förståelse för hur ett öra ser ut och hur det fungerar. Öka deras kunskap om bra och dåliga ljud för att ev. minska risken för hörselskador i framtiden.

 

Hur gör vi? Genom att föra dialoger med barnen om ljud. Att vi tillsammans letar efter svar på frågor som dyker upp under temat. Väljer experiment från NTA-kompendiet som vi utför tillsammans med barnen.  

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: